Forneboda

Säregen byggnad i fornnordisk stil, vackert belägen vid östra stranden av Fornebodasjön. Ritad av Arthur Hazelius och uppförd 1888. Byggnaden är kulturminnesförklarad. Kaffeservering vissa söndagar sommartid. Även olika kulturarrangemang t ex under kulturveckan Nässelfrossa.
Under vissa veckor på sommaren är Forneboda uthyrt till turister.

De unika lokalerna går att hyra för olika evenemang. Det går också att boka kaffeservering för grupper efter hänvändelse till kontaktpersonerna.

Läs mer om Forneboda här
 

Kontaktperson vid bokning av lokal m m:
Gunni-Ann Berggren tel. 0454-424 77
Berit Hansen tel. 0454-77 13 01