Hembygdsföreningens årsmöte 2017

Kyrkhults Hembygdsförening höll sitt årsmöte torsdagen den 6 april i församlingshemmet. Cirka 120 personer deltog i mötet, det högsta besöksantalet på senare år.

Vid årsmötet nyvaldes styrelseledamoten Percy Svensson till vice ordförande efter Ronny Nilsson som hade avböjt återval i den rollen. Han ingår dock fortfarande i styrelsen.
Styrelsen har nu följande sammansättning: Ordförande Jan Ottosson, vice ordförande Percy Svensson, sekreterare Yngve Svensson, kassör Gunnar Bengtsson, samt övriga ledamöterna Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Arne Strömberg och Christer Ericsson..

Till ersättare omvaldes: Steve Svensson, Kjell Arvidsson och Håkan Assarsson.

Revisorer: Omval av Anders Gunnarsson och nyval av Ann-Helén Bockman. Börje Jönsson hade avböjt återval efter 22 år på posten.

Redaktionskommitté: Margareta Skogsgårdh, sammankallande, Jan Ottosson, Ann-Helén Bockman, Inger Hansson och Margrethe Petersen.

Stengruppen med ansvar för Stenmuseet: Omval av Thommy Svensson, sammankallande, Margrethe Petersen, Inge Svensson, Johnny Aronsson, Rolf Wyöni, Sven-Bertil Bergdahl och Ronny Nilsson.

Identifierings- och fastighetskommitté: Arne Karlsson (sk), Jan Åke Håkansson, Yngve Svensson, Ronny Nilsson, Inge Svensson och Arne Strömberg.

Arkiv- och museikommitté: Margareta Skogsgårdh(sk), Ann-Helen Bockman och Margrethe Petersen.

Samkvämskommitté: Omval av Ann-Britt Aronsson (sk), Lillemor Håkansson och Åsa Svensson.

Till valberedning omvaldes: Ann-Helén Bockman, sammankallande, Håkan Björkman och Ann-Marie Strömberg.

Årets kulturstipendium ur Hilding och Antonia Karlssons Minnesfond delades ut till Per Olof Olsson, Tulseboda. Han är sedan mer än 40 år en hängiven ledare inom Kyrkhults scoutkår.

Avgående revisorn Börje Jönsson avtackades med blommor.

Föreningen bjöd sedan på kaffe med ostfrallor.

Kvällen avrundades med visning av två filmer. Först visades Per-Anders Rudelius film ”Humlornas herre”, som handlar om Mac Arthur Svensson. Därefter visades en film om ”Spelamannen Ivar i Ulvaboda”.