Vår Hembygd 1974

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Ro för själen Helge Linde 2-3
Sista färden Ernst Eriksson 3
Några original i Göinge ISO 4-5
Möte efter 50 år Mimmie f. Martinsson 5
Ortsnamnsreform på gång Egon Nilsson 6-7
Från bygd och församling Stig Kårehäll 7-8
Jo tack, dä' ä' bara bra Sven-Gunnar Månsson 9-10
Hans barndoms å N. J. 11-13
Porten Elmer Ohlson 13
Minnen från skoltiden år 1912 Ernst Eriksson 14-15
För 50 år sedan Alfred Olsson 16
Hantverk och hemslöjd Rut Blomkvist 16-17
Ett julminne för längesen Signe 18-19
En ängel Axel Tullbom 18
Kullan Rut Bodil Larsson 19
Olofströms Kommun - ett specialarbete Margaretha Ericson och Birgit Hugosdotter 20-22
Gamla skolkort från Kåraboda år 1928/29 Elmer Ohlson 23
Sissa i Falshult och några av hennes släktgestalter Helga Lindberg 23-24
Några utdrag ur en gammal dagbok för åren 1852-1892 av Ola Olsson Ester Persson 25-26
Hembygdsföreningens Bornholmsfärd Yvonne Nilsson 27-28
Levande ljus Axel Tullbom 28
Svenska pensionärer i USA Betty Th Beckman 29
De som var före oss Jenny Håkansson 30-31
Oljekrisen 1973 Villner Eriksson 31
Påskkortet 1944 Alma Rosenberg-Åkesson 32
Bakgrunden till påskkortet 1944 Alma Rosenberg-Åkesson 32-34
Skrivkonst anno 1882 Rut Blomkvist 34
Brostyckemärken Jan Ottosson 35-37
När seklet var ungt Olof Jönsson 38-40
Tankar vid en öm makas och moders död - Bengta Nilsdotter i Skrubbeboda insänt av Ester Persson 40
Gamla tidningsklipp Vivianne Knutsson 41-43
Nyår Emil Svensson 43
Några intryck från Samfundet för hembygdsvårds sommarmöte i Bohuslän den 2-5 aug 1974 Einar B. Johnsson 44
Ett 20-årsminne Linnéa Hansson 45-46
Ebbemåla skola Manda Leandersson 46
Hänt under året Lars-Göran Ohlson 47-51
Den gamla lönnen Hertha Cederberg 51
Kyrkhults Hembygdsförening 25 år Lars-Göran Ohlson 52-57
Gamla Kyrkhultsvyer Jan Ottosson 58-61
Klassen för 50 år sedan - skolkort från Skrubbeboda 1924 61
Till Vår Hembygds läsare Redaktionskommittén 62
Tidigare minnesbilder av Kyrkhult Betty Th. Beckman 62
Båtförare Ruter Knekt Olof Jönsson 63-65
Två systrar Signe Hoberg 65
Torpinventering Lars-Göran Ohlson 66-67
Den sista resan Betty Th. Beckman 67
Torp i skogen Betty Th. Beckman 68-70
Årets konfirmander 71
Församlingskrönika Jan Ottosson 72-73
Björken och stubben Villner Eriksson 73
Smör, skatteko och boolgiftenöt Karl Granfors 74-79
Ur föreningens verksamhet 80-81
Strövtåg i minnet Helge Simonsson 82-84
Minnen från Klasa Johans torp 84-85
Kyrkhults föreläsningsförening 70 år Jan Ottosson 86
Plock ur föreläsningsföreningens gamla protokoll 87-90
På sommarlandet Sven-Gunnar Månsson 90-91
Gamla tider Erik Svensson 92-93
Sann livsåskådning Emil Svensson 93
En skrivares tankar vid hemmets byaväg Stig Kårehäll 94-95