Vår Hembygd 1975

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Arvet och ansvaret Algot Tergel 2-3
Höst Ernst Eriksson 3
Riksdagsman Måns Persson, Stora Brödhult Ragnar Thomasson 4-5
Mitt Barndomshem H. S. 6
Till läsekretsen Redaktionskommittén 6
Hembygdskänslan Sten Svensson 7-9
Några glimtar om postförbindelserna i Kyrkhult Ester Persson 10-11
I dödens väntrum Ernst Eriksson 11-12
Helg och söcken Sten Björnsson 12-14
Kistehallen - gammal rastplats vid forna tiders kyrkofärder Rut Bodil Larsson 14
Påminnelse Ernst Eriksson 14
Några torpminnen H. S. 15
Vårkväll vid Slagesnässjön sign. Snapphanen 15
När mor Bengta köpte två flickor på auktionen Tidningsklipp ur Norra Skåne 16
Han var både präst och läkare Ernst Eriksson 17
En svensk-amerikan minns Betty Th. Beckman 17-18
Axplock Linnéa Hansson 18-19
När Annicke Olas Bengt bytte om sinnelag Alma Rosenberg-Åkesson 19-22
Tidens flykt sign. Snapphanen 22
Rim frau Körkholt Rune Aronsson 23-31
Sven Thomasson - skalden från Kyrkhult Rune Aronsson 31-32
Rya-maakat Olof Jönsson 33-38
Något om Bröthult Stora Ragnar Thomasson 38-39
Några minnen från min barndoms skola Elvira Ohlsson 39-40
Utdrag ur gamla handlingar Ernst Eriksson 40
Riksdagsmannavalet Ester Persson 41
Jag sökte Elmer Ohlson 41
Betty Inez och jag Joan, Oredsson och Thulin 42
Siste båtsmannen som tjänade för Kyrkhults rote Ester Persson 43
Augustimorgon N. J. 44-45
Bergvisan William Åkesson 45
Höstens ros Villner Eriksson 45
Iganejössens son i Kyrkhult blev storföretagare i Amerika Helmer Björnsson 46-48
Ring Jule-klocka Ruth Blomqvist 48
Kyrkbranden den 17 juli år 1900 Jan Ottosson 49-50
OK-VILSE - från start till många mål 50-51
Gamla tidningsklipp - Karlshamns Allehanda år 1900 52
Följ med Hembygdsföreningen till Dalarna 52
Årets konfirmander 53
Församlingskrönika Jan Ottosson 54-55
Ur Hugo Svenssons anteckningar Ingrid Larsson 55
Hänt under året Gert Ingvar Ottosson 56-60
Källeboda skola år 1912 - skolkort Lilly Svensson 60
En skrivares tankar om barndomens högsommar Stig Kårehäll 61-62
Hvarför sörja? Ola Mattsson 62
Fyra seklers bönder på Skrubbeboda gård Karl Granfors 62-66
Konfirmandträffar (1925, 1935 och 1950 års konfirmander) 67-68
Blekingebygd i förvandling Einar B. Johnsson 69-73
Ur föreningens verksamhet 73-76
Emigrationen Evert Thompson 76-77
Torpinventeringen 77