Vår Hembygd 1977

Innehållsförteckning

Vi skulle vilja se Jesus Uno Bohlman 2-3
Den gamle Elmer Ohlson 3
Tingen ikring voss - ord på dialekt 4-5
Hänt i Röshult Betty Svensson 6
Kyrkoherde Magnus Johanssons avtackning Jan Ottosson 7-8
Högloftsstuga i Farabol Einar B. Jonsson 8-9
Hjärtasjö-Pehr i Tomaboda Ernst Eriksson 9-10
Bynamnen i Jämshögs socken Sten-Bertil Vide 11-16
Djur- och växtnamn i Kyrkhult 16-17
Einar Westergren - pionjär inom fotobransch och bilskola Jan Ottosson 17-20
Den gamle bonden Ernst Eriksson 20
En minnesbild Hulda Svensson 21
Mikael Mikaelsson Ernst Eriksson 22
Tankar vid ett sjukhus Ruth Blomqvist 22
Hänt under året Jan Ottosson 23-27
Skrubbeboda skola 1922 - skolkort Helga Olofsson 27
Församlingskrönika 28-29
Förnimmelse Ernst Eriksson 28
Kyrkhults socken, adr. Kyrkhult - ur kalender 1904-05 R A 30-33
Ett människoliv Alma Rosenberg - Åkesson 33
Arbetsförhållanderna förr i tiden Einar B. Johnsson 34-35
Skolklass 1920 utanför Farabols gamla skola Anna Jönsson 35
Votivskepp skänkt till Kyrkhults kyrka 36
Statistiska uppgifter 36-37
Skolträff i Kyrkhult J. O. 37
Båtsmän i Kyrkhults socken Jan Ottosson 38-48
Inför döden Ernst Eriksson 48
Sista paret ut Olof Jönsson 49-50
Vår bygd förr och nu Jenny Håkansson 50-53
När förlåten rämnade Stig Kårehäll 53-54
Hembygdsföreningens gotlandsresa 1977 Einar B. Johnsson 54-57
Kyrkhults frivilliga brandkår 1907-1976 Lars-Göran Ohlson 57-73
Leve de "gamla maskinerna" Alma Rosenberg - Åkesson 73
Till Pell-körka Schenna-Bengts minne (Bengt Svensson i Farabols Nabbe) Ina Svensson 74-79
Sagor och sägner i Kyrkhult Rune Aronsson 79-85
Från mitt arbetsfält Rut Bodil Larsson 85-86
Tulseboda Brunn 100 år Rune Svensson 86-89
Risgrynsgröten Elvira 89
Konfirmandträffar 1977 (1917, 1927 och 1937 års konfirmander) 92-93
Hembygdsresor 1978 93-94