Vår Hembygd 1979

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Förord 2-3
Betraktelse Sven Salomonsson 4
Glimtar ur en pensionärs dag Sten Björnsson 5-7
Mors vita rosor Betty Th Beckman 5
Stigen till gårdarna och gårdarna i byn Ture Eliasson 7-9
Den första utvandringen till Amerika Bo Björklund 9-19
Hänt under året Jan Ottosson 20-24
Årets konfirmander 25
Församlingskrönika Jan Ottosson 26-28
Elsa Larsson, minnesruna Olof Jönsson 28-30
Bönen Elsa Larsson 30
Några minnesbilder från 1910-talet Ernst Eriksson 31-33
Vargar i Kyrkhults socken Ragnar Thomasson 33
Farabolsminnen Ernst Matsson 34
Minnen kring ett porträtt Svea Olsson 35
Något om "veckotalet" Karin Olsson 36
Affärer Karin Olsson 37
Minnesbilder Olof Jönsson 37-41
Sagor och sägner i Kyrkhult Rune Aronsson 41-50
Kyrkoherde Per Rönbeck Ragnar Thomasson 50-51
När jag tänker tillbaka Rut Lindberg 52
Tjuvgömmorna i Källeboda Jan Ottosson 52-61
Den gamla färdvägen till Boafall Ture Eliasson 61-62
Skatboad Sven-Gunnar Månsson 63-64
En torvmosses öde Sven Bengtsson 65-66
Mor Elvira Ohlsson 66
Torpruiner i Snöfleboda Inge Svensson 67-69
Konfirmandträff Karin Olsson 69
Kräftfisket sign. Ville 69
Varningen sign. Ville 69
Farabols by och byfolk Einar B. Johnsson 70-73
Traditionen förtäljer Ragnar Thomasson 73
Barndommshemmet blev ett minne blott Helge Söderlund 74
Gravsmyckningsdag Ernst Eriksson 74
Djur- och växtnamn i Kyrkhult Rune Aronsson 75
Skolkortet (Ebbemåla 1923) Bertil Persson 76
Minnenas bänk Ove Salenfjord 76
Guds Beskydd Tidningsklipp 77
Mass-Kalla torpet i Angölsmåla Thure Håkansson 78
Kyrkhults Hembygdsförenings verksamhetsberättelse 79
Plock ur kyrkans äldre protokoll Jan Ottosson 81