Vår Hembygd 1980

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Förord 2
Betraktelse Göran Landgren 4
Verksamhetsberättelse 5-6
Julen Ivar Ohlsson 5
Hänt under året Jan Ottosson 7-12
Församlingskrönika Jan Ottosson 13-15
Kyrkoherde Tretow Lydia Johansson 16-18
Till minnet av Einar B. Johnsson Lars-Göran Ohlson 17
En dag jag minns Ville 19
Eggaremåla Ture Eliasson 20-23
Märkesdagar Ernst Eriksson 23-25
Båtmanskontrakt från Slagesnäs Erik Leander 25-26
Benstampen i Angölsmåla Thure Håkansson 26-27
Kyrkoherde Sorbonius Erik Leander 28-29
Sagor och sägner Rune Aronsson 29-33
Några minnen Karin Olsson 33
Nu och då Karin Olsson 34
Skogen Ernst Eriksson 35
Arvet Karin Olsson 35
Fattigvården i Rönås Lydia Johansson 36-38
Alltidhult Ture Eliasson 39-40
Gårdar och torp i Jutanäs Jan Ottosson 40-51
Djur- och växtnamn Rune Aronsson 51
Skolavslutningen 1980 Ulla-Maj Landgren 52-53
Ryssapellen Signe Mattsson 54-56
Minnen från Farabol Erik Leander 56-59
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 58-59
Tulseboda som smultronställe Eric Hägge 60-63
Per Adolf Tiderman Rune Aronsson 62-67
Riksförbundet för hembygdsvård Jan Ottosson 68-69
Torpinventeringen 69
Minnen från min barndom John Johansson 70-71
Båtsmän i Kyrkhult Jan Ottosson 71-74
Landsgränsdrama 1648 Helga Lindberg 75
Äldre årgångar inf. 75
Dans och visa i Kyrkhult Rune Aronsson 76-79
En stengärdesliggare i Göinge Axel de la Nietze 79-81
Sista avrättningen i Norje Wilh. Penser 82-84