Vår Hembygd 1981

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Betlehem Sven Erik Ekdahl 4-5
Vårdträdet Ernst Eriksson 6
Verksamhetsberättelse 6-7
Hänt under året Jan Ottosson 8-13
Församlingskrönika Jan Ottosson 13-15
Kyrkhultsfödd 101-åring Jan Ottosson 16
En gammal fin årgång Erik Leander 16
Årets konfirmander 17
Till minnet av Lauritz Schöldtz Algot Torgel 18-19
En hästkur Erik Leander 19
Allt som är kvar Bengt G Jönsson 20-21
Erik Angelin Ragnar Thomasson 21-22
Jul på 1880-talet i Vilshult 22
Årets konfirmandjubileer 23
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 24-27
Faran med kvacksalvare Erik Leander 27
Stenqvist och hans stuga Ture Eliasson 28-30
Länge länge sedan Ada Walborg Johansson 29
De första apotekarna i Jämshög Erik Leander 30-31
Emigrationen till Norra Amerika Bo Björklund 32-43
Apotekaren Theodor Graff Erik Leander 42
Enskiftet i Kyrkhult Lars-Göran Ohlson 43-45
Torp på Kullan Ernst Eriksson 45-48
Marie berättar Elmer Ohlson 48
Två läkare i Jämshög Erik Leander 49
Kyrkhults by Jan Ottosson 50-61
Skansen med Kyrkhultsstugan Olof Jönsson 61-64
Mordet på bron vid Hovmansbygd Ivar Andersson 65-67
Ett Amerikabrev år 1853 67-69
Forneboda Olof Jönsson 69-70
Mer om P. A. Tiderman Jan Ottosson 70-73
Rötter med en gåta 73-75
Spökar Tiderman? Ivar Andersson 76-77
En gård på 1800-talet Ture Eliasson 77-80
Häradsdomare Ola Carlsson i Mörkamåla Ragnar Thomasson 80-82
Något om prestaver Nils-Arvid Bringéus 82-83