Vår Hembygd 1982

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Verksamhetsberättelse 3-4
Det var länge, länge sen Olof Svensson 4
Det nya hembygdsmuséet Jan Ottosson 5-7
Församlingskrönika Jan Ottosson 8-10
1982 års konfirmander 10-11
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 11-13
Sven Hansson Thure Eliasson 14-16
Vad skönt Bengt Jönsson 16
En byaväg nu och för 50 år sedan Erik Håkansson 17-18
Farmor, det måste vara Rut Bodil Larsson 18
Svensk-ryska kriget Lydia Johansson 19
Båtsmän i Kyrkhults socken Jan Ottosson 19-25
Lånte-Kalle Ivar Andersson 25-28
Vad kostade kängorna? Ragnar Jönsson 28-29
Om du kan tyda blommors tal Joan Thulin 29
En släktresa Ernst Eriksson 30-31
Byns träskomakare Olof Jönsson 31-33
Uppe i Kyrkhult Sten Björnsson 34-35
Om Axel de la Nietze Rune Aronsson 35-38
Findo Karin Olsson 38
Riksdagsmannen Ola Månsson Erik Leander 38-42
Näsums präst N. Tollerup 42-44
Utsikt Ernst Eriksson 44
En gammal ek Ernst Eriksson 45
Torp i Kyrkhults by Jan Ottosson 45-46
Djur- och växtnamn i Kyrkhult Rune Aronsson 47-48
En verkligt upplevd spökhistoria Erik Håkansson 48
Vilshults hotell Yngve Svensson 49
Valmans Annas stuga i Ljusaryd Thure Eliasson 50-51
En tidsbild 51
Pålsson och Klingström Axel de la Nietze 52-53
Konfirmandjubileum 1932-1982 54
Amerikabrev Rune Aronsson 55
By i förvandling Ester Olsson och Linnéa Hansson 55-58
Kitte-Revs Axel de la Nietze 58-59
Barnmorskor i Kyrkhult Jan Ottosson 59-60
All världens odjur 61
Sägner och minnen Rune Aronsson 62-63
Sven Karlsson - känd fotograf och konstnär Jan Ottosson 64-67
Vilshults syförening Hanna Håkansson 68-70
Framtidsblickar Sixten Hermansson 70-71
Frihet Ernst Eriksson 71
Återsken Bengt Jönsson 71