Vår Hembygd 1983

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening 3
Tankar i tiden Thorsten Jönsson 4
Båtsmanstorpet flyttas Lars-Göran Ohlson 5
Församlingskrönika Jan Ottosson 7
1983-års konfirmander 9
Kyrkhultsstugans invånare Bo Björklund 10
En trotjänares belöning Ernst Eriksson 13
Gravfältet i Bommarstorp Ture Eliasson 14
Något av Floran i Kyrkhult Ivar Björegren 15
Vid mormors graf Olof Andersson 16
Konfirmandjubileum 1942-1982 17
Konfirmandjubileum 1933-1983 18
Konfirmandjubileum 1923-1983 19
Konfirmandjubileum 1918-1983 20
Fem generationer Sten Björnsson 20
Anteckningar till Rune Aronssons djurnamn Sten-Bertil Vide 22
Släktresor Ernst Eriksson 24
Tre båtmansstugor i Olofström Sven Bengtsson 25
Spökslottet Folke Björkhem 26
Några rader väghistoria Erik Leander 29
Instängd i gravkapell Ernst Eriksson 29
En återblick på det som varit Olga Petersson 30
Harasjömåla gård Ernst Eriksson 31
Ett sällsamt möte Thorsten Jönsson 32
Möte med gamla sockenbor i Amerika Ivar Andersson 33
"Ting", som varit m.m. Olof Jönsson 35
Kyrkhults Hembygds- och Kyrkokör Birgitta och Karin Kindvall 38
By i förvandling Ester Linnéa 39
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 40
Kyrkhult Runt - tillbaka igen Börje Hansson 43
Trasten Olof Svensson 43
Rönhult i flydda dagar Bo Björklund 44
När någon gjort en resa Gunnar Wallin 47
Min morbror Ernst Bengt Härström 55
Gårdar och torp i Ulvaboda Jan Ottosson 60
Ett original Ernst Eriksson 72
Jesu, du min barndomsvän Carl-Gunnar Ohlsson 73