Vår Hembygd 1984

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 1983 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 4-6
1984 års konfirmander 7
Några minnesbilder från 10-talet Ernst Eriksson 8-9
Ett 70-årsminne (Om Kristina Nilsson) Olof Jönsson m.fl. 10-13
Tidningsnotiser om Kristina Nilsson 13
Kyrkhultsflickor i Chicago 14
Lill-Per Olof Jönsson 14-15
Lill-Pers juldröm J W Johnsson 15-16
En cykelfärd runt sjön Immeln Ernst Eriksson 17
En skolresa år 1908 18
Kyrkhultsflickan som skulle omvända kineserna Ivar Andersson 18-21
Skolkort, Ebbemåla skola 1928 21
Knaggatorpet i Mörkamåla John Fransson 22-23
Vårkänning Ernst Eriksson 23
Björn-Augusten Sven Bengtsson 24
Husesyn av båtsmanstorpen 1784 Bertil Olofsson 25-27
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 27-29
Dikt Bengt Jönsson 29
Flygolyckan i Farabol - ett 40-årsminne Ivar Björegren 30-33
Äldre årgångar av Vår Hembygd 33
Den nya tiden Ernst Eriksson 34-35
Gamla tidningsklipp Jan Ottosson 35
Gårdar och torp i Tulseboda Jan Ottosson 36-45
Från Spinkamåla till Kiel Bengt Härström 46-61
Ett tragiskt kvinnoöde 1687 Helga Lindberg 62
Håldragning som läkekonst Inge Svensson 63
Sagan om ett kalvskinn Georg Berg 63-64
Konfirmanjubileum 1929-1984 64
Utdrag ur sockennämnds protokoll Erik Leander 65-66
Till minnet av Ester Persson Jan Ottosson 66
Sägner och minnen Rune Aronsson 67-69
Fyra berättelser av Axel de la Nietze Rune Aronsson 70-72
Rötter Sten Björnsson 73-74
Johan Klang Ernst Eriksson 75-76
När tiden var inne Ernst Eriksson 77
Johannes 14:1-6 Lars-Ivar Ericson 78