Vår Hembygd 1985

Innehållsförteckning

Teckning 1
Hembygdsföreningens verksamhet 1984 3-4
Brunnsdrickning på Skansen 4-5
Församlingskrönika 5-7 och 72
Årets konfirmander 7
I Levershult för länge sen Bengt Härström 8-17
Ester Svensson, Baggemåla Margareta Skogsgårdh 18-20
Skälmershult Linnéa Hansson 21
Den vita Svanen Ernst Eriksson 21-22
Farabols affär 1883-1985 Jan Ottosson 22-24
Den gamla smedjan i Röshult John Fransson 25-27
Hur man roade sig i Kyrkhult på 20- och 30-talen Sven Bengtsson 27-29
Gårdar i Kullan Bengt Jönsson 29-34
Estenbergska släkten Olof Jönsson 35-38
Reflexioner Ernst Eriksson 38
Gårdar och torp i Fågleboda Jan Ottosson 39-50
Hembygden ger mig en lärdom Sten Björnsson 50-52
Skolkortet 1937/38 Cecilia Jönsson 53
En stilla söndagsmorgon Edit Svensson 53-54
Kyrkhultsflickan som försvann Ivar Andersson 55-58
Orkidéer i Kyrkhult Ivar Björegren 58-60
Från Tegnérlunden till Skälmershult Ingegärd Bodner-Granberg 60-61
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 62-64
Djurlivet på myren Olof Svensson 65-67
Hästen 67
Naa ja vajste opp Villner Eriksson 68
Sägner och minnen Rune Aronsson 69-71
Kärleksdramat i Slagesnäs Inge Svensson 71-72
Adress Elisberg Allan Bengtsson 73
Hansa-gården John Fransson 74-75
Djur- och växtnamn i Kyrkhult Rune Aronsson 75-76
Rödselköpebrev Ture Eliasson 76
Båtsmän i Kyrkhult 77
Torparen Gert Kaffa 78-80
En visa från Slätten Edit Svensson 80
Betraktelse Per-Erik Sundström 81-82