Vår Hembygd 1986

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Hembygdsföreningens verksahetsberättelse 1985 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 4-6
Årets konfirmander 7
Kyrkhultsbor som blivit legender Ivar Andersson 8-12
Hembygdens gamla Sten Björnsson 12-14
Rue Olofen i Karamåla John Fransson 14-15
Minnen från Ryds marknad Sven Bengtsson 16-17
Smedja och kvarnar Inge Svensson 17-18
Nygammal tradition i Kyrkhult Lars-Göran Ohlson 19
Sägner och minnen Rune Aronsson 20-21
En fyllekorre Villner Eriksson 22
I Levershult för länge sedan Bengt Härström 22-34
Halleys komet och värdens undergång Ivar Andersson 34-35
August Tretows förfäder Erik Leander 36
Sjöar och gyl Sten-Bertil Vide 36-41
Jubileumsdikt Ernst Eriksson 41
Markköp i Tulseboda 1880 42
Svenssons blomsterhandel Jan Ottosson 42-45
Solhäll Rune Aronsson 45
Risbergiana Axel de la Nietze 45-47
Brunnsbolagets stämma 1898 47-48
Skolkortet 1932 Svea Karlsson 48
Arbetslivet på myren Olof Svensson 49-50
Rune Aronssons växtnamn Sten-Bertil Vide 51-52
Örlogsskeppet Sveriges förlisning Erik Leander 53-54
Körens östgötaresa Ewy Jönsson 54-55
Måndagen 20 januari 1986 Sven Gunnar Månsson 56-59
När tändstickorna kom till Göinge Axel de la Nietze 59-60
Idrottsutbyte i 40 år Börje Hansson 60
Våra gamla kyrkböcker Jan Ottosson 61-62
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 63-64
Minnen Ina 64-65
Höstlöv om våren Villner Eriksson 65
Nya böcker 66
Något om s.k. Gångesöndagar och lite annat Olof Jönsson 67-68
Sägner och folktro 68-69
Meditiation Ernst Eriksson 70-71
Gamla tidningsklipp Jan Ottosson 71-72
Regn över hembygden Joan Thulin 72
Barnmorskor i Kyrkhult Jan Ottosson 73-75
Dräng-Ola-torpet Ture Eliasson 75-76
Släktkalas Bengt Jönsson 76
Betraktelse Per Salomonsson 77-79
Epilog Ernst Eriksson 79