Vår Hembygd 1987

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 1986 3-4
Församlingskrönika 1986 Jan Ottosson 4-6
Något om tegar Ernst Eriksson 6
Konfirmander 1987 7
Sven Andersson, en storbyggmästare Rune Aronsson 8-14
Monument i hembygdens skogar och hagar Sten Björnsson 15-16
När ljuset kom till Vilshult Bertil Johnsson 19-21
Vägbygge i Väghult Thea Olsson 22
Skolkökskursen 1947 Brita Olsson 23-24
Kåraboda skola Eva-Maria Sundberg 24
Till minnet Ernst Eriksson 24
Faster Sissa Edit Hermansson 25-26
Morfar fyller år 26
Prosten Johan Corylander i Jämshög Erik Leander 27
Kyrkoherdens lön i Kyrkhult år 1886 Erik Leander 27
Stenstugor Ture Eliasson 28
Torpet Gun-Britt Svensson 28
Jons-Jössas-Bernt Ivar Andersson 29-31
Barndomsminnen från en kyrkhultsbokläsare Holger Olsson 31
Anders Carl Magnus Johansson Tord Rydén 32-33
Utflyktsmål m.m. Olof Jönsson 33-36
Vår på landet på 30-talet Villner Eriksson 36
Benstampen i Angölsmåla John Fransson 37-40
Slagesnäsminnen Edit Svensson 40-41
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 41-42
Höst Ernst Eriksson 42
Ivar i Ulvaboda - En minnesanteckning Jan Ottosson 43-46
Vad hände vid Kongl. Riddaresynens besök år 1783 Olof Svensson 47-49
Linbasta i Röshult Jan Ottosson 50
Kvitt eller dubbelt Gertrud Jönsson 51-54
En företagsam skräddare från Kyrkhult Erik Leander 54
Min första cykel Sven Bengtsson 55-56
När tiden var inne Ernst Eriksson 56
Johan Larsson Jan Ottosson 57
Vandringsmän Ernst Eriksson 58
Plock ur kyrkans äldre protokoll Jan Ottosson 59-61
Den gamla vägen Ernst Eriksson 61
Ebbemåla skola 1906 Helga Björnsson 62
Ajn auktionsda 1920 Villner Eriksson 63
Rösten Ernst Eriksson 63
Havets hjärta Gun-Britt Svensson 63
Utställningen på kulturen 64
Den vita svanen Ernst Eriksson 65
I Kjörkholt för honnratretti aur sin Rune Aronsson 66
Ett slädparti Sven Thomasson 66
En sorglig visa (Gåsa-Fridans visa) Rune Aronsson 67
Glimms Holger Olsson 67-68
Tur och organisation Axel de la Nietze 68-69
En hemlighet och ett svar Bertil Månsson 69-70
Lilla fågel Gun-Britt Svensson 70
Tynande kraft Ernst Eriksson 70
Min hembygds skola Ture Eliasson 17
Mordet på båtmansänkan i Baggemåla John Fransson 18-19