Vår Hembygd 1988

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Hembygdsföreningens verksamhet 1987 3
Församlingskrönika 1987 4-5
Årets Konfirmander 1987 6
Ett barndoms- och ungdomsminne Harry Rosén 7
Utställning under eriksgatan 7-8
Vinterdag Gun-Britt Svensson 8
Minnen och gestalter från Kyrkhult Ove Johnsson 9-11
Ebbemåla skola 1922 Sven Bengtsson 11
Vaktepojken som träffade kungen Axel Olofsson 12-15
Minnen från min skoltid Sven Bengtsson 15-17
Flötta-Märtan John Fransson 18-19
Mormors berättelse Holger Ohlsson 19
Minnesstenar över pestens offer John Fransson 20-23
Vidskepelse och vilapaskott Holger Ohlsson 23
Två byar på 1800-talet Ture Eliasson 24-26
"Klassen" Sten Björnsson 27-28
Mor och Far Edit Hermansson 28
Vårt nöjesliv när jag var ung Ivar Andersson 29-30
Rune Svenssons färghandel Jan Ottosson 31-34
Gavelland Bengt Jönsson 34
Utflyktsmål Olof Jönsson 35-37
En talman från Blekinge Erik Leander 37-38
Hus på glid Jan Ottosson 38
Postdiligenserna i Blekinge Kurt Johnsson 39
Ivar Anderssons minne Jan Ottosson 40-41
Ett original Edit Svensson 41
Min vackra hembygd Kurt Johnsson 42-43
Nyteboda Axel de la Nitze 43-44
Årets sista ros Gun-Britt Svensson 44
Änglamark Gun-Britt Svensson 45-46
En annorlunda begravning Ernst Eriksson 46
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 47-48
Spekulativt Ernst Eriksson 48
Bakvända sagor och historier Rune Aronsson 49-51
Ödegård Ernst Eriksson 51
Klockminnen Lars Simonsson 52
Sommardrömmar Edit Svensson 52
Äldre årgångar av Vår Hembygd 53
Sägner och folktro 53
Ur hembygdsföreningens bildarkiv 54-59
Båtsmän i Jämshögs socken 1685-1912 60-71
Möte med en indiansk smålänning Ivar Andersson 72-75
Sägner och folktro 75