Vår Hembygd 1989

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 1988 3-4
Föreningens 40-årsjubileum Maivor Alvemalm 4-5
Jubileumstal Ingegerd Bodner-Granberg 6-8
Vår Hembygd Hanna Håkansson 8
Församlingskrönika Jan Ottosson 9-10
Konfirmander 1989 11
30 år med Vår Hembygd Gun-Britt Svensson 12
Ett marsbesök i Kyrkhult Ove Johnsson 13-14
En odlargärning i Jämshög Erik Leander 14-15
Vårdträdet -E- 15
När Ryssa-Pellen fick stödlån John Fransson 16-18
Min första julotte Å Jössa Jullens Edit 18
P. A. Tiderman funnen Jan Ottosson 19-24
Min hembygds by Ture Eliasson 24-26
Det spökar vid Ulvatorpet John Fransson 27-29
Vilopaus i potatisplockningen Linnea Hansson 29
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 30-31
Gångstigar Holger Ohlsson 31
Blekingefiskare Erik Leander 32
Måltidsseder Bengt Björkhem 33-35
Till mina barnbarn Gun-Britt Svensson 35
Lantbrevbärare och andra Ture Eliasson 36-37
Om äktenskapsförord Anna-Karin Hallberg efter Gertrud Jönsson 37-39
Kyrkklockan Gun-Britt Svensson 39
Jag minns Sten Björnsson 40-41
Kyrkhults första fotbollsplan Sven Bengtsson 41
Genvägen till målet Lydia Johansson 42-44
Hårda tider Holger Ohlsson 44
Trebensstolmakaren Ivar Andersson 45-46
Potatisplockning 1915 i Käringbygden (foto) 46
En stenbrytare i Blekinge sign. Pib. 47-48
Dialektkryss Rune Aronsson 49
Minnessten över Vilshults skola Jan Ottosson 50-51
Den gamla skolan i Vilshult Hanna Håkansson 52-53
Den gamla skolan Hanna Håkansson 54
Över hav och land Olof Jönsson 55-60
Folkskolorna i Kyrkhults socken Erik Leander 61-62
Höstsol Bengt Jönsson 62
Lekar från 1920-talet Sven Bengtsson 63
Skolorna i socknen Jan Ottosson 64-66
Vintergäck Edit Svensson 64
Tankar från flydda tider Kurt Johnsson 66-67
Strömmen Ernst Eriksson 66
Bekännelse Ernst Eriksson 67
Livets höst Ernst Eriksson 67
Bad-Hanna Sven Bengtsson 68-69
Några minnen från min barndom i Vilshult Nanny Svensson 69-70,74
Sånger och visor Rune Aronsson 71-73
Låt oss nu gå till Betlehem Börje Karlsson 74-75
Livet och lövet Gun-Britt Svensson 75
Minnesbild Å Jussa Jullens Edith 75
Nationaldagen 76