Vår Hembygd 1990

Innehållsförteckning

Teckning Ivar Svensson 1
Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 1989 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 4-5
juni Ernst Eriksson 5
Konfirmander 1990 6
Över 40 skyltar utplacerade Jan Ottosson 7-8
Stenen vid Kungsådran åter på plats Jan Ottosson 8-9
Martins såg eller Skutskär Inge Svensson 9
Röda Kors-fest 1943 10
En tjuvskjuten hare anno 1906 Ivar Andersson 11-14
Några barndomsminnen Edit Svensson 14-15
Barndomsstänk Bengt Jönsson 15
Gamla tidningsklipp Axel Gnistring 16
Forneboda Hanna Håkansson 17-24
Skogsplantering 1918 och 1949 Inge Svensson 24-25
Den lilla fågeln Gerda Thörnquist 25
Försvunna torp och gårdar Inge Svensson 26-28
Konga härad 14 juni 1621 Axel Gnistring 29
Ödebygd -E- 29
Fotboll på "Kjells-Olans måse" 30
Studieresa till utvandrarnas hus i Växjö Inga Johnsson 31-32
Råsa-Kallen Sven Bengtsson 32
Minnen från Kyrkhult Ester Nilsson 33-35
Mor och Far Gun-Britt 35
Advent Gun-Britt 35
Hur ett småbrukarhem uppstod på1850-talet Ture Eliasson 36-37
Massa-Ingrid - den siste tiggaren John Fransson 38-40
När Kyrkhejan odlades John Johansson 40
Gårdar och torp i Angölsmåla Jan Ottosson 41-49
Muren i Slätten Inga Johnsson 50
Hur småbönderna levde i början av 1900-talet Sven Bengtsson 51-52
Sömnlösa natt Gun-Britt 52
Taxibil och taxikunder och händelser kring dem Olof Jönsson 53-61
Stenhögen i Baggemåla Kurt Johnsson 61
Torpet Emelie Nilsson 62
Utdrag ur Enskiftet åren 1815-1816 över alla ägorna i Boa by Ture Eliasson 62-63
Skolklass från Vilshult 63
Konfirmationsträff från 1930 Carin 64
Så minns jag dem Gertrud Jönsson 65-66
Johan Klang Kurt Johnsson 66-67
En kyrkhultsvisa Rune Aronsson 67-68
Skerragunga Holger Ohlsson 68
Skola och skolgång på 1930-talet i Skälmershults skola Holger Ohlsson 69-70
Foto av ättlingar till båtsmannen i Bommarstorp 70
Elever i Källeboda Skola 71
Pella Gråssa Holger Ohlsson 71-72
Sjörået vid Abborremålasjön John Fransson 72-73
Krigiska illdåd och oväntad barmhärtighet Sven Salomonsson 73-74
Dikt Axel Thullbom 74