Vår Hembygd 1994

Innehållsförteckning

Hembygdsföreningens verksamhetsberätelse 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 4-5
Årets konfirmander 6
Hänt i föreningen 7
Efterlysning om båtsmän 7
Kulturpris till Maj-Britt Sundin 8-9
Ny stenvägvisare uppsatt 9-10
Härskaror när Ivar Svenssons gård i Åmad gick under klubban Ove Johnsson 10-11
Ebbamåla Gjuteri Jan Ottosson 11-17
Klo-Ingan Sven Bengtsson 17
Skolkortet var enda bilden Thorsten Jönsson 18
Alla bär vi minnen Sten Björnsson 19-20
Funderingar Gun-Britt Svensson 20
Byn och namnen (5) Rune Aronsson 21-23
Ryss-Elofen John Fransson 23-25
Het sommar Sonja Johansson 25
"Pauste-Pellens" Ivars emigration Jan Johansson 26-29
En decemberutflykt till Kyrkhult Ove Johnsson 29-30
Laffat John Fransson 31
Minnen från tidigt 40-tal Maj-Britt Persson 31-32
Saknad Sonja Johansson 32
Min far - Kårabodasmén Claes-Göran Olsson 33-35
Carl Eldhs gravsättning Carl Salje 35-37
Minne från barndomen Gun-Britt Svensson 37
Flickan från Ryds marknad Ivar Andersson 38-41
Kyrkhult - bygd och befolkning Rut Larsson och Elsie Persson 41-43
Minnen från Vilshults skola Inez Liljeqvist Sallmén 44-45
Så blev mitt liv Gertrud Jönsson 46-52
Barndomsminne från en smedja Sonja Sandell 53-54
Skolkort från Skälmershult Elsie Persson 54
Till minnet av Olof Jönsson Jan Ottosson 55
En andlig sång Thure Jönsson 55
Tre sekel på Väghults Östragård Gösta Bengtsson 56-61
Slau trille Inga Johnsson 61-63
Meddelande avseende medlemsavgift 63
Hölje au Rune Aronsson 64
Till minnet av Ernst Eriksson Jan Ottosson 65
Sista färden Ernst Eriksson 65
Skälmershults skola 1928 Annie Svensson 66
Hälsningsanförande vid Tulseboda brunn 66-67
Tulseboda kvävde 1934 Valborg Jansson 67-68
Hälsning Sten Björnsson 68
Till minne av mors dag Rut Larsson 69
Lyckliga minne Gerda Thörnqvist 69
Gamla Kyrkhultsbilder 70-74
Gud hjälp oss att prioritera Mervi Juutilainen 75