Vår Hembygd 1997

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för Kyrkhults hembygdsförening år 1996 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Årets Konfirmander 7
Till våra skribenter Lars-Göran Ohlson 8
Foton efterlyses 9
Ivar berättar Rune Aronsson 10-11
Tjärbränna våren 1891 Gerda Thörnquist 11
Kyrkhults ålderdomshem Jan Ottosson 12-25
Kanalbygget i Björkefall Kenneth Rooth 26
Byn o änterne 3 Rune Aronsson 27-30
Tre socknar, en sägen Rune Aronsson 30
En kistas öde och äventyr Margrethe Petersen 31
Hörneborg och Kongens Örken Anders Ödman 32-40
Axels tredje boklåda Rune Aronsson 41-42
Kyrkhults hembygdsförening på årlig långresa Gunnar Månsson 43-44
Några resminnen Folke Björkhem 44-46
Skrubbebodahästarna Rune Aronsson 46
Byemåla torp och gårdar Inge Svensson 47-55
Majning Edit Svensson 56-57
En liten solskenshistoria Folke Björkhem 57
Mitt hav Sonja Louise Johansson 57
Dolly Bopp Sonja Louise Johansson 57
Konfirmand 1934 Nils Th. Nilsson 58
Skolkort från Källeboda skola 1934, 1938 Nils Th. Nilsson 58-59
Släktträff Gunnar Månsson 59
Grisgrötsfesten Ivar Andersson 60-63
Några fadäser Nils Henmyr 64-65
Jöns och Karna Gerda Thörnquist 66
Samlaren Rune Aronsson 66-67
Laiba-Hanna Sven Nilsson 67-68
Skattjakt i Kyrkhult Rune Aronsson 68
Gråtorpet Yngve Svensson 69
Ett minne från Hemsjö Elsa Andersson 70
Prästen och drängen Rune Aronsson 70-71
Oljebilen brinner i Kärrabol Folke Björkhem 71
Följ med på en resa till Brasilien Ewy Jönsson 72-75
Den Lille Guden Pär-Magnus Möller 76-77