Vår Hembygd 1998

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för kyrkhults hembygdsförening 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Årets konfirmander 7
Till våra författare Lars-Göran Ohlson 8
Generösa gåvor till föreningen Styrelsen 8
Isidors affär nedlagd Jan Ottosson 9-13
Pingströrelsen i vår bygd Eric Aronsson 14-26
Ett tillgängligt kulturarv! Leif Magnusson 27-30
Lyssna och se Axel Thullbom 30
Konfirmander 1948 31
Mordet på båtsman John Fogelström Leif Gustavsson 32-41
Återkomsten Gunhild 41
Äpelblom Sonja Louise Johansson 41
En berättelse från 1920-talets USA Sven Åke Svensson 42
Ett 55-års minne Malte Linder 43-44
Skolklass i sockenstugan 44
Gårdar och torp i Kräftemåla Jan Ottosson 45-55
Vilbokar och vilestenar Rune Aronsson 56-57
Ny modell skylthållare framtagen 57
Åkernamn i Rönås Olof Johansson 58
Tänkvärt Sten Thulemark 58
Konfirmandjubileum 60 år 59
Du lilla flicka Gerda Thörnquist 59
Ordtyg och äventyg Rune Aronsson 60-63
Krigsbarn Terrtu Backström 64-66
Ragnar Thomasson om Kyrkhults historia Rune Aronsson 67
Svarta linjen 68-69
Tankar - tankar Axel Thullbom 69
En bondes levnadsöde John Fransson 70-78
3 generationer (Emmy och Olof Olsson) Margit Olsson 78
Byn ó Enterna 4 Rune Aronsson 79-81
Kåraboda, min barndoms by Elsa Ericsson 82-84
Prins Karl och skogarna 85-86
Gårdar och torp i Hemsjöhult Arne Karlsson 87-96
Orgeln Sonja Louise Johansson 96
Regnsommar Sonja Louise Johansson 96
Ord från landstinget Rune Aronsson 97
Gubb-Olan Rune Aronsson 97-98
Sockenbor på världsomsegling 1851-1853 Ragnar Appelros 98-102
Lars Petters julhare Ivar Andersson 103-106
Hur mår du egentligen? Bengt Isaksson 107
På gång i hembygdsföreningen 108-109