Vår Hembygd 1999

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdförening år 1998 3
Församlingskrönika Jan Ottosson 5
Årets konfirmander 7
Till våra författare 8
Detta har hänt i föreningen Jan Ottosson
Jubileumsfesten på Forneboda 14-17
Personalen på Tulseboda brunn 1935 17
Forneboda Claes-Göran Olsson 18
Jubileumsfest med historik 19
December Sten Björnsson 19
Hembygdsföreningens styrelse m.m. 1949-1999 20-21
Blod, svett och glädjetårar Leif Magnusson 22-25
En trogen medarbetare har slutat Lars-Göran Ohlson 25
Tankar på pränt Axel Thullbom 26
Vilshults skola 26
Vilshult på 1940-talet Ruth Blomquist 26-29
En hyllning till Vilshult år 1958 Ruth Blomquist 29
Affärer i Kyrkhult under 135 år Jan Ottosson 31-46
Konfirmandjubileum 50 år 47
Ett gammalt järnkors Arne Johansson 48-49
Fredens Nyckel Gustav Backström 49
Rune Aronsson Artur Strid 50
Vänskap Sten Björnsson 51
Ett Sten Björnsson 51
Ekolod Sten Björnsson 51
Åke Carlsson - Kullan Jan-Åke Håkansson 52-54
Undantagskontraktet 55-56
En ångpannas öde Johnny Karlsson 57-60
Konfirmandjubileum 61
Släktträff på Galaxen Cecilia Petersson 62-63
Koström Ivar Andersson 64-66
Oktober i min trädgård Sonja-Louise 66
Åretrs sista dagar Sonja-Louise 66
Föredömlig kulturvård i Slätten Jan Ottosson 67-69
Ur minnenas byrålåda Terttu Backström 70-71
En epok tog slut Birgitta Kindvall 72-73
Advent Gerda Törnqvist 73
Ett femtioårsminne Roland Bengtsson 74
På upptäcktsfärd Gerda Törnqvist 74
Klass 7 Vilshult skola 1949-1950 75
Afsked Håkan Olsson 76
Skolköket 1949 klass 7a 77
Luna Sonja-Louise 77
Om omåttlighet i dryckenskap m.m. I forna tider Leif Persson 78-79
Hobo Bills julnatt Ivar Andersson 80-82
Att vara tvungen att välja Axel Thullbom 82
Som ringar på vattnet Karl-Johan Olsson 83-87
Glimtar från skolans värld 1953-1955 87-89
Prästår i Kyrkhult Stig Jönsson 90-92