Vår Hembygd 2000

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse  för kyrkhults hembygdsförening år 1999 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-7
Vår broder Gerda Thörnquist 7
En moders kärlek Axel 7
Konfirmander 1999-2000 8
Till våra skribenter och läsare Lars-Göran Ohlson 9
Johanssons urmakeriaffär Jan Ottosson 10-14
Ida Johansson 103 år Barbro Jönsson 15
En episod som hände efter kriget för 55 år sedan Ivar Johansson 16
Ärlighet Lars-Göran Ohlson 16
Åke Carlsson i Kullan Jan-Åke Håkansson 17-18
Höstväg Sonja Louise Johansson 18
Brev från Ivar Andersson till Året Runt 1960 Ivar Andersson 19-21
En emigrants livsöde 1884-1961 Sten Strand 22-24
Ett kyrkobesök Mikaelidagen 1866 Jan Ottosson 25-31
Aprilskämt eller dåligt minne Lars-Göran Ohlson 31
Ett 55-årsminne från Vilshult Hilda Oredsson 32-34
Kräftfiske Nils Olsson 34
Livet i Snöfleboda när seklet var ungt 1900-tal Sven Nilsson 35-38
Teckningslista Evert Johansson 38
Slagesnäs skola klass 7 1955-1956 Stig Lennartsson 39
Historik över Vilshults skytteförening Inge Svensson 40-41
Rapport 42-43
En dyr sten, domboken Leif Gustafsson 43-45
Utdrag af Domboken Evert Johansson 46-49
Behovet av en täckstol Birgitta Kindvall 50-51
Höstväg Sonja Louise Johansson 51
Nyårstankar Sonja Louise Johansson 51
"Månasken-Petersson" - lärare och andlig vägröjare Torsten Einarsson 52-56
På rymmen Lars-Göran Ohlson 57
Från Blekingska gränsbygder JK & TS 58-63
Dannfeltska stiftelsen Bengt Björkhem 64-66
Sommardröm Sonja Louise Johansson 66
Elkraften i byarna Inge Svensson 67-69
Sockenkartan över Kyrkhult 69
Historier och skrönor från 1900-talets Olofström Lennart Sävestrand, Alan Björklund, Stig Davidsson, Per-Anders Melander 70-83
Furornas olika sus Gerda Thörnquist 83
"En orgel av amplaste slag" Per Ola Lindström 84-92
Mysmonster Pär-Magnus Möller 93-94
Tankar om fred Axel Tullbom 94
Jag undrar Axel Tullbom 94