Vår Hembygd 2001

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för kyrkhults hembygdsförening år 2000 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Konfirmander 2001 7
Folkskollärare i 39 år Ann-Helen Bockman 8-11
En musikalisk familj Arne Karlsson 12
Bröderna Darlins barn- och ungdomsår Tord Jöran Hallberg 13-28
Julafton i ödemarken Ivar Andersson 29-32
Ungdom Barbro Jönsson 32
En familjeutvandring Bo Björklund 33-41
Olsa-Per och Vånga-Lasse Gerda Thörnquist 42-43
Jag minns Gerda Thörnquist 43
Mitt första möte med Sven Håkansson Elin Johnsson 44-45
Ensamhet Axel Tullbom 45
Återblick från gamla tider Kjell Olsson berättar för Maj-Britt Sundin 46-47
Familjen Ek i Fågleboda Jan Ottosson 48-54
Kulturglimtar från Kyrkhult år 1930 Johan Klang 55-59
Författaren Johan Klang Sten Klang 60-66
Den röda längan berättar Sonja Louise Johansson 66
Tonsättaren Allan Pettersson fann lyckan på Tulseboda Per Åke Jämsegård 67
Tulseboda restaurang - från herrgård till jätteveranda Johnny Karlsson 68-74
Min dröm om Kyrkhult Barbro Jönsson 75-77
Ebbemåla skola klass 3 Ingemar Nilsson 78
Min fisketur - en mardrömsupplevelse Helge Karlsson 79-80
Busväder Anders Olsson 80-81
Lantbruksnämnd och mossodlingar Sven-Åke Svensson 81-82
När Per Agne gick till sjöss Per Agne Svensson 82-84
När jag "gjorde" Kyrkhult Ove Johnsson 84-86
Ett nytt museum ser dagens ljus Karl-Johan Olsson 87-91
Mys-pys eller Sanning? Sven Röstin 92-93
Till minnet av Erik Th Svensson Jan Ottosson 93