Vår Hembygd 2002

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2001 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Konfirmander 2002 7
Många 100-åringar i Kyrkhult Jan Ottosson 8-10
Fars första tandläkarbesök Margareta Skogsgårdh 10
Kyrkhultsbygden i mitt hjärta Alf Dahlström 11-18
Svartkonst i Mörkamåla Karl Vincent Svensson 19-24
En vandring i tanken Axel Tullbom 24
Från en släktträff i Kyrkhult Ove Johnsson 25-26
Så mycket hembygd i Småland Sven Gunnar Månsson 26-28
Luffaren med honungsburken Helge Söderlund 29-30
“Pea” - “Slå trilla” Bengt Björkhem 30
Fem år i Kyrkhult Allan Svanberg 31-35
Trafikolycka i Tulseboda 1950 Margareta Skogsgårdh 36-40
Barndomsminnen från bankhuset Barbro Bengtsson 41-47
Spännare-Åke och hans familj Karl Vincent Svensson 48-55
Händelse i Kärrabol i mitten på 30-talet Folke Björkhem 56-58
Forneboda - en historik Jan Ottosson 59-69
Blinde Alfred - Alfred Giselsson Jan Ottosson 70
Blinde Alfreds visa Alfred Giselsson 71
En helt vanlig söndag den 28 juli 2002 Sven Gunnar Månsson 72-75
Ser tillbaka Gerda Thörnquist 75
Skogsminne Sonja Louise Johansson 75
Skolkort från Vilshults “nya” skola åren 1920-1921 76
Bolmört, ett levande fornminne Ivar Björegren 77-78
Anders Gustaf Andersson Thommy Svensson 79-84
Slåttergille i Vilshult omkring sekelskiftet 1800-1900 Sven Nilsson 84-85
Auktion hos Berndt Karlsson i Väghult den 9 april 1948 Johnny Karlsson 86-91
Hembygdsföreningens ljudarkiv på CD Jan Ottosson 92-93
Välkommen till vår nya hemsida www.kyrkhult.nu Jan Ottosson 93
Amandus’ morkullor Ivar Andersson 94-98
Julminnen Johnny Martinsson 99