Vår Hembygd 2003

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2002 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Varför dikt Axel Tullbom 6
Konfirmander 2003 7
Min sommar på Tulseboda brunn Paul Sigurdson 8-11
Sjön Halen ­ dikt och noter Paul Sigurdson 12-13
Vår glädje Gerda Thörnquist 13
Kyrkhultabor och händelser Alf Dahlström 14-21
Snapphaneöverfall i Levershult Göran Gunnarsson 21
Scharlakansfeber Birgitta Kindvall 22-23
Kjella-Kalles ­ En ovanlig släkt Karl V Svensson 24-34
Spinka-Pellen, Långa-Svennen och Tiderman Karl V Svensson 35-39
Kassakvitto Bauss-Linas Erik 40-42
Ny cd-skiva med dialekt och musik 42
Ur gömmorna i Nordiska museets arkiv Åke Werdenfels 43-52
Tulla-Johanna Erik Olsson 53-54
Den röda vävnaden Sonja Louise Johansson 54
Swedburgs från Blekinge 55-59
Riksdagsman Måns Persson, Stora Brödhult Rune Gunnarsson 60-62
Rallarliv Sven Nilsson 63
Något om läkarvården i Kyrkhult Jan Ottosson 65-74
Barndomsminnen från läkarvillan Bengt Lindborg 74-76
Tidningsnotiser om Forneboda 77
Han glömde mössan Sven Gunnar Månsson 78-79
En gammal gravsten berättar Brita och Stig (Jönsson) 80-81
Ett gammalt foto från Farabol Jan Ottosson 81-82
Slagesnäs skola 1903-2003 Margrethe Petersen 83-92
Alni-Truppen Inge Svensson 93-95
Kyrkhults skola klass 2 1959-60 96
Födelsedagskalas i Skälmershult Herbert Hansson 97
Hemsjö i barndom och nutid Alf Dahlström 98-102
Betraktelse Mikael Vigart 103-104
Konfirmandträff 1938 104
Konfirmandträff 1948 105