Vår Hembygd 2004

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2003 4-5
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Konfirmander 2004 7
Strandstugan, golfbanan och Perssons håla Jan Ottosson 8-11
Målarmästaren och herrskrädderskan i Hemsjö Rolf Lindström 12-17
Ett livsöde Bengt Svensson 18-19
Sven-Lassa-torpet och Pågatorpet Sven Nilsson 20-21
Två öre mera Sven Gunnar Månsson 22-24
Rullande ölkrog i Vilshult Göran Gunnarsson 25-27
Höghult Rut Larsson 27
En lyckad älgjakt Sven Nilsson 28
Bryta lin och brämnna sprit i Bengtsboda Sven Nilsson 29
Motordriven ungdom Sven Nilsson 30-31
Den första traktorn Sven Nilsson 31
Trafikolycka i Röshult 1937 32-36
Föreläsningsföreningens 100-årsfest 37
Hundra år av folkbildning Sven Gunnar Månsson 38-39
Tankar Rut Larsson 39
en pumpa, ett rör, en buss, en brigadör, en busschaufför Sven Gunnar Månsson 40-42
Minnet av en slädfärd Gunborg Persson 42
Fiskafänge i Ebbemåla Alf Dahlström 43-45
Källeboda skola klass 1 1954-1955 45
Hembygdsvandringen 2004 i Falshult Inge Svensson 46-49
Något om Måns Jönsson "Olle Montanus" Ann-Mari Persson f. Björkhem 50-52
Affärer i Hemsjö Jan Ottosson 53-67
En tragisk olycka 68-70
Ålderdomshemmet 50 år Återblick Annika Blissing 71-73
Alma berättar om Slagesnäs Inge Svensson 74-75
Emla backe - kulturlandskap med höga naturvärden Ivar Björegren 76-80
Gamla tidningsnotiser Göran Gunnarsson 81-84
Våldsamt bröllop i Kullan Göran Gunnarsson 85
Kåraboda skola 100 år 86-98
I en av Kyrkhults skogar Rut Larsson 98-99
Gårdar i Vilshult fram till 1718 Göran Gunnarsson 100-101
Vägval - en berättelse från Farabol Gerda Thörnquist 102
Bardomshem Gerda Thörnquist 102
Efterlysning av väggmålningar 103
Våga lyssna efter Guds röst Carin Erlandsson 104