Vår Hembygd 2005

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för 2004 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Leif Wiréns vykort från Kyrkhult Jan Ottosson 7
Konfirmander 2005 8
Konfirmander 2005 9
Kyrkhults skola 50 år Margareta Skogsgårdh 10-19
Hemsjö och Sydkraft Ingolf Håkansson 20-25
Sydkrafts AB:s pionjärer Ingolf Håkansson 25-26
Minnen från Hemsjö Jan Melander 27-32
Rallaren och diktaren från Jutanäs Karl Vincent Svensson 33-42
Vår Hembygd 1959 - Några minnen Sten Bergman 43-45
Bengtsboda 1890 - Gårdar och torp Ulf Persson 46-56
Ett gammalt foto från Bengtsboda Sven Nilsson 57
Från Forneboda till Gammalstorp Jan Ottosson 58-60
Zinke-Nissen Sven Nilsson 61
Min ungdoms hyss (Bengtsboda) Sven Nilsson 62-63
Kyrkhults Sportklubb 75 år Börje Hansson 64-73
Konfirmandjubileum 55 år - 1950 års konfirmander 73
Slakt förr i tiden Arne Karlsson 74-76
Tandläkare i Kyrkhult 1952-2002 Jan Ottosson 77-78
En blodig släktfejd på 1600-talet Margareta Granmark 79-81
Broderi och kaffeprat - om syföreningarna 82-88
När TV:n kom till Kyrkhult Jan Ottosson 89-92
Att vara vilse Malte Linder 93
Företag i Vilshult Yngve Svensson 94-106
Olofströmsbibliografin Jan Ottosson 107
Från kyrktornet - Om Viktor Olsson Lissie Johansson f Olsson 108-109
Kyrkklockans sång Viktor Olsson 109
Till minnet av Arthur Jönsson Jan Ottosson 110
Kyrkhult för 50 år sedan - Tidningsnotiser 111
Tankar kring ett liv med Jesus Annica Ganestedt 112