Vår Hembygd 2006

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse år 2005 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Konfirmander 2006 7
Historien kring en vagga Lory Selenfält 8-9
Ett liv i missionens tjänst Stig Olsson 10-19
Vår far "Målar-Ivar" Gun-Britt Svensson 20
En rikskänd Kyrkhultsbo och hans 300-åriga släkthistoria Karl Vincent Svensson 21-34
Olof G Olsson Inge Svensson 35-38
Ett krigsbarn berättar Vesa Rastas 39-42
Snyggen, Källman och Greven Margareta Skogsgårdh 43-48
En högtidsdag i Farabol - Invigning av högsta punkten Birgit Johnsson 49-51
Ungdomsgården - Folkets hus. En historik Jan Ottosson 52-63
Våldsam julafton i Bengtsboda 1864 Ulf Persson 64-69
Hemsjö i min ungdom Thorsten Jönsson 70-73
Kyrkhult om 20 år Elever i klass 4 år 2006 74-75
En tro att leva på Rut Larsson 75-76
Morfar och farfar - Carl Olsson i Brödhult Ingela Larsson 77-84
Tulseboda - en by med medeltida anor Göran Gunnarsson 85-89
Skolträff i Slagesnäs Edis Svensson 90
Källeboda skola 1942 - skolkort 91
Nu ljuder åter 1898 års orgel i Kyrkhults kyrka Pär Ola Lindström 92-104
Ett barndomsminne från Spinkamåla Arne Johansson 105
Så minns vi Kvast-Frida Edis Svensson 106-107
Ute på farliga vägar Inge Danielsson 108-109
Skolträff i Kyrkhult Jan Ottosson 110
Kyrkhults skola 1959 111
Konfirmandjubileum 60 år 112
Sten Klang, allvetaren Ingolf Håkansson 113-116
Lördagspromenad 1955 Bengta Nilsson 116-117
Skolkort från Skrubbeboda 1922 118
Dödsolycka på Kärrabols lid Ulf Persson 119
Den gamöla Kyrkhultsfilmen på dvd Jan Ottosson 120
DVD-film om Osby-Pannan Jan Ottosson 120
Guds hand Lena Hervén 121