Presentation av Vår Hembygd 2006

Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift Vår Hembygd 2006 är nu utkommen. Förra året var boken rekordtjock, men i år har redaktionskommittén fått utöka med ytterligare 8 sidor text. Det är alltså en synnerligen välmatad utgåva, med drygt 20 medverkande, som presenteras för läsekretsen.

Bland de olika artiklarna kan först nämnas några av helt nya författare:
Ett liv i missionens tjänst, där Stig Olsson, Kalmar, berättar om sin mormors syster, Ester Dahlsten, född 1900 i Farabol, som under stora strapatser var missionär i Kina i många år.
Lory Selenfeldt berättar om sina morföräldrar i Farabols Nabbe som fick 17 barn. Berättelsen bär rubriken Historien om en vagga.
Vesa Rastas från Tammerfors i Finland var krigsbarn i Farabol 1942-1945. Hans mamma dog när han var 6 år, och när pappan kallades ut i kriget fick Vesa som åttaåring flytta till Sverige och bo i Farabol. Vesa berättar i Vår Hembygd om hur det var att som litet barn flytta till vitt främmande människor i ett annat land.
Ytterligare en ny författare i boken är Ingela Larsson, Stockholm, född i Stora Brödhult. Hon berättar i en intressant och informativ artikel om ”Morfar och farfar, bönder i Brödhult och Kärrabol under 1900-talets första hälft.”
”Så minns vi Kvast-Frida”, är rubriken på en liten berättelse av Edis Svensson om den originella kvastbinderskan Frida Olsson i Vilshult.
Bland tidigare medverkande i årsboken kan nämnas Ulf Persson, bördig från Bengtsboda, som med hjälp av gamla domboksprotokoll beskriver en våldsam julafton i Bengtsboda 1864. Torsten Jönsson och Ingolf Håkansson berättar minnen från sin uppväxttid i Hemsjö.
Göran Gunnarsson lyfter fram en del av Tulseboda bys gamla historia, från 1500-talet och framåt i sin artikel ”Tulseboda, en by med medeltida anor, kantad av tragedier”. Jan Ottosson medverkar med en fyllig historik över Kyrkhults Folketshusförening och tillkomsten av Ungdomsgården, numera Folkets hus.
”Snyggen, Källman och Greven” är en trevlig artikel skriven av Margareta Skogsgårdh.
Pär Ola Lindström skildrar arbetet kring rekonstruktionen av kyrkans läktarorgel från 1898.
Karl Vincent Svensson skriver om ”En rikskänd kyrkhultsbo och hans 300-åriga historia”.
Bland övriga medverkande kan nämnas Inge Danielsson, Arne Johansson, Rut Bodil Larsson och Gun-Britt Svensson.
Redaktionskommitté för denna 47:e årgång av Vår Hembygd har varit: Jan Ottosson, ordförande, Margareta Skogsgårdh, Ann-Helén Bockman, Pär Ola Lindström och Inger Hansson. Upplagan är 1 550 exemplar.