Vår Hembygd 2007

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse år 2006 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
O stjärna lys Gerda Thörnquist 6
Gobb-Olan Karl Vincent Svensson 8-15
Mitt fantastiska liv Ulla Johnsson 16-27
Hemsjö Kraftaktiebolag Ingolf Håkansson 28-33
Så föärsvann min lediga dag Sven Gunnar Månsson 34
En emigrants historia Vicke (Johnsson) Nelson USA 35-40
De sökte sina rötter - släktträff Bengt Svensson 41
Fem Carl Carlsson, fast bara en med Åker Pierre Orvegren 42-47
Från "Fröken" till "Maggan - skolutveckling under 40 år Margareta Skogsgårdh 48-55
I basker blå - ett 50-årsminne Stig Olsson 56-66
Gamma-Pellen och Sissa Inge Svensson 67-69
Gårdarna i Källeboda Arne Karlsson 70-80
Albert Kullman Sven Nilsson 81-84
Priser för 100 år sedan Sven Nilsson 85
Den nakna historien om mitt liv Björn Gurestam 86-93
Skolkort från Vilshult 1943-44 Solveig Karlsson 94
Spontana växter på kyrkogården i Kyrkhult Ivar Björegren 95-97
Laga skifte i Bengtsboda Ulf Persson 98-103
Kyrkhults Hästförsäkringsförening Yngve Svensson 104-105
Surströmmingsfest i kommunalhuset 105
Ett människoöde 1 1800-talets slut Inge Svensson 106-107
Tillsammans med två kassetter Ove Johnsson 107-108
Farabols skola - skolkort Viola Olofsson 109-110
Tulseboda, vad du varit - 1957 Edward af Sandeberg 110-111
Konfirmandjubileum 50 år 112
Forneboda Berit Hansen, Fornebodastiftelsen 113-114
Kyrkhultsfilmen på DVD 115-116
Det är vi som är redaktionskommittén 117
Julfest i Skrubbeboda skola 1925 118
Tiden går Pär Magnus Möller 119-120
Tack Göran! Jan Ottosson 120