Presentation av Vår Hembygd 2007

Den 48:e årgången av Kyrkhults hembygdsförenings årsskrift Vår Hembygd är utkommen h har ett lika omväxlande innehåll som tidigar år. Flera av författarna medverkar för första gången, medan andra tillhör de trogna medarbetarna.
Margareta Skogsgårdh, en av ledamöterna i redaktionskommittén, berättar under rubriken ”Från Fröken till Maggan” glimtar från sina 40 år som lärare i Kyrkhults skola.
Karl Vincent Svensson berättar om den originelle Gobb-Olan som med varm hand överlät familjens försörjning på sin idoga hustru, medan han själv gärna gick i skogen på tjuvjakt. Familjen bodde i en liten trång backstuga i Röshult.
”Mitt fantastiska liv” är titeln på en självbiografisk artikel skriven av Ulla Johnsson, under många år bosatt i Vilshult. Trots kamp mot sjukdom och handikapp lyckades hon ta både lärar- och kantorsexamen. Under många år arbetade hon som lärare i Kyrkhult och Vilshult, samt vikarierade som kantor. Ulla Johnsson avled 2004.
Stig Olsson, Kalmar, född i Väghult, berättar under rubriken ”I basker blå” om sin FN-tjänstgöring 1957 vid Suezkanalen och på Sinaihalvön.
Arne Karlsson berättar om gårdarna i Källeboda by, och Inge Svensson skriver om Gamma-Pellen och Sissa, även de boende i Källeboda.
En av de nya medarbetarna heter Björn Gurestam. ”Den nakna sanningen om mitt liv” heter hans berättelse från barndomen och uppväxttiden i Snöfleboda.
Pierre Orvegren gör också premiär som skribent i Vår Hembygd. ”Fem Carl Carlsson, fast bara en med Åker”, är den fyndiga rubriken på hans berättelse om fem generationer Carl Carlsson, där den förste var båtsman i Käringebygd med soldatnamnet Åker.
En av författarna i årets Vår Hembygd bor i USA och heter Vicki Nelson. Hennes farfar kom från Kräftemåla och farmor från ”Knagga-släkten” i Mörkamåla. Det är ett gripande levnadsöde som Vicki berättar. Sommaren 2007 besökte Vicki Kyrkhult, och om detta besök skriver hennes släkting Bengt Svensson.
Sven Nilsson från Bengtsboda, som dog tidigare i höst, medverkar med en artikel om friluftsmänniskan och jägaren Albert Kullman, Björkefall.
Ingolf Håkansson, Malmö, född i Hemsjö, skriver om Hemsjö Kraft med anledning av att det i år är 100 år sedan Kraftbolaget bildades. Ulf Persson skildrar Laga skiftet i Bengtsboda. Yngve Svensson skriver kortfattat om nu nedlagda Kyrkhults Hästförsäkringsförening.
Vår Hembygd är tryckt i 1400 ex. Redaktionskommittén består av: Jan Ottosson, ordförande, Margareta Skogsgårdh, Ann-Helen Bockman, Inger Hansson, Pär Ola Lindström samt Anders Gunnarsson.