Vår Hembygd 2008

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse år 2007 3-4
Församlingskrönika Jan Ottosson 5-6
Konfirmander 2008 7
Tre kvinnobilder från 1800-talet Billy Bengtsson 8-12
Ingeborgs Inga och sadelmakaren Karl Vincent Svensson 13-15
Hovmansbygdsvisan 16-17
Skolkökskurs i Farabol 1935 Stig Lennartsson 17
Konfirmandträff 50 år, 1958 års konfirmander 18
Med tåg och ångbåt till Amerika 19-21
Kyrkhultsbonde på 1910-talet Mårten Björnsson 22-27
Hemvärnet - en historisk tillbakablick Ronny Nilsson 28-42
Några barndomsminnen från Slagesnäs och Snöfleboda Lilly Johnsson f. Olsson 43-45
Musicerande ungdom Åsa Svensson 45-46
Minnen från Skälmershult 47
Spanska sjukan och kriget, ett sorgeligt bref 48-50
De fyra stegen Inge Svensson 51
Ebbemåla våren 1840 - En fasansfull händelse Pierre Orvegren 52-60
Konfirmandträff 60 år, 4948 års konfirmander 61
Glimtar från mina barndomsår i Vilshult Ulla Liljedahl 62-65
Bettans poesieböcker från Kyrkhult och Tulseboda 1889-1896 Johnny Karlsson, Gunilla Aldén 66-73
En musikhistorisk händele - Rued Langgaard Pär Ola Lindström 74-82
Några minnen från barndomen i Jutanäs Elsie Törnqvist 83
Vilshults skola kl 1-2 år 1927 84
Ett beredskapsminne Malte Linder 85
Bebyggelse och boplatser i Källeboda Arne Karlsson 86-96
Torpkontakt från Hemsjöhult 97
Till Ulla-Maj Landgrens minne Margareta Skogsgårdh 100-101
Gamla tidningsnotiser Jan Ottosson 102-105
Brevet till Agnes - Om att som liten mista sin mamma Barbro Jönsson f Nilsson 106-110
Skolkort från Farabol 1928 111
Vi klarade oss - trots allt Jan Melander 112
Forna tiders snabbköp Emil Svensson, Björkefall, nedteckning 114
Arvids smedja i Vilshult Stig Jönsson, Inge Svensson 115-116
Kyrkhultsfilmen del 2 på DVD 117-118
När mästaren får spela Karl-Erik Lavesson 119-120
Hälsning från redaktionskommittén