Presentation av Vår Hembygd 2008

Den 49:e årgången av Kyrkhults hembygdsförenings årsskrift Vår Hembygd är utkommen. Boken är lika omfångsrik som förra året – cirka 120 sidor text – och med ett omväxlande innehåll. Flera av författarna medverkar för första gången, medan andra tillhör de trogna medarbetarna.
En av de nya medarbetarna, 91-åriga Ulla Liljedahl från Lyckeby, är dotter till den förste stinsen vid Vilshults järnvägsstation, Einar Lundh, som innehade tjänsten där 1901-1927. Artikelförfattaren berättar på ett intressant sätt om sin barndom och uppväxt i Vilshult, där tågen och järnvägen Sölvesborg-Älmhult hade en central plats i familjens liv.
Billy Bengtsson, tidigare chefredaktör för tidningen Norra Skåne, tillhör också de nya medarbetarna. Han skriver under rubriken ”Tre kvinnobilder från 1800-talet” om sin farfarsmor, hennes mor och mormor, som alla hade intressanta och delvis svåra levnadsöden.
Ronny Nilsson, tidigare hemvärnschef i Kyrkhult, ger en fyllig historik över Kyrkhults Hemvärnskår.
”En musikhistorisk händelse i den blekingska skogsbygden” är rubriken på Pär Ola Lindströms artikel om den danske tonsättaren Rued Langgaard, som i början av 1900-talet tillbringade flera somrar vid Tulseboda Brunn tillsammans med sina föräldrar. Hans vistelse i Kyrkhult kom att betyda mycket för hans musikaliska utveckling. Under kulturveckan i somras gav danska representanter för Rued Langgaardsällskapet en uppskattad konsert på Tulseboda Brunn med musik som Langgaard komponerat i Kyrkhult.
Barbro Jönsson, född och uppväxt i Kyrkhult, berättar i artikeln ”Brevet till Agnes” om att vara liten och mista sin mamma. Barbro är dotter till skräddaren Per Nilsson och hans hustru Agnes i Kyrkhult.
Bettans poesieböcker från Kyrkhult och Tulseboda är rubriken på Gunilla Aldéns och Johnny Karlssons presentation av några poesiböcker från 1880- och 90-talen. På åtta färgsidor i Vår Hembygd återges unika teckningar med motiv från Kyrkhult åren 1889-1896, gjorda av badgäster vid Tulseboda brunn.
Arne Karlsson, som förra året skrev om gårdarna i Källeboda, återkommer i år med att berätta om övrig bebyggelse i Källeboda.
Inte mindre än två mord skildras i årets Vår Hembygd. Karl Vincent Svensson skriver om mordet på Inga Nilsson i Hovmansbygd 1924. Pierre Orvegren berättar om Karna Petersdotter i Ebbemåla som 1840 dödade sitt spädbarn och dömdes till många års fängelse på spinnhuset i Norrköping..
Med tåg och ångbåt är rubriken över ett brev från Amerika hem till Kyrkhult år 1907, där två utvandrade bröder utförligt berättar för föräldrar och syskon om resan till landet i väster.
Elise Törnqvist, Helsingborg, berättar barndomsminnen från Jutanäs, och Lilly Johnsson, Överum, ger glimtar från sin barndom i Slagesnäs och Snöfleboda. Boken innehåller också flera gamla skolkort, bilder på musicerande ungdomar i Kyrkhult på 1950-talet samt en bild från luciafirande i Vilshults Medborgarhus i början av 1950-talet.
Omslaget pryds av en mer än 100 år gammal bild från Vilshult med utsikt mot stärkelsefabriken och Vilshults då nästan nyinvigda järnvägsstation
Redaktionskommittén består av: Jan Ottosson, ordförande, Margareta Skogsgårdh, Ann-Helen Bockman, Inger Hansson, Pär Ola Lindström samt Anders Gunnarsson.