Presentation av Vår Hembygd 2009

Den 50:e årgången av Kyrkhults hembygdsförenings årsskrift Vår Hembygd är utkommen. Jubileumsutgåvan är lika omfångsrik som förra året – cirka 120 sidor text. De 20-talet artiklarna, skrivna av en rad olika författare, ger boken ett omväxlande innehåll. 
Det är inte bara årsskriften som jubilerar i år. Även föreningen fyller jämnt – 60 år. Det uppmärksammas i en av bokens artiklar av ordföranden Jan Ottosson, som för övrigt själv har jubileum genom 40 år i föreningens ledning, varav 32 år som ordförande. Han har dessutom skrivit i alla årgångar av Vår Hembygd de senaste 40 åren.
Även två andra jubilerande föreningar uppmärksammas i årets Vår Hembygd. Margareta Skogsgårdh skildrar Kyrkhults Röda korskrets som fyller 80 år. Föreningens vice ordförande Arne Karlsson skriver om ”75 år med RLF och LRF i Kyrkhult”.
En av bygdens originella personligheter, Ryssa-Pellen, skildras utförligt av Karl Vincent Svensson. Trots att det är 45 år sedan Per Svensson dog lever mängder av dråpliga historier om honom vidare i folks medvetande.
Under rubriken ”Mitt händelserika barndomshem” berättar Sonja Louise Johansson om sitt hem i Kyrkhult, där hennes far hade frisersalong och modern en barnekiperingsaffär.
Yngve Svensson har forskat en hel del om den äldre bebyggelsen i Vilshult med omnejd. I sin artikel Gårdar och torp i Vilshult berättar han om några av dessa fastigheter, från 1700-talet och framåt.
”Vägmästare Anton Nilsson berättar” är en artikel som Anton själv skrev till tidningen Vägmästaren inför sin 80-årsdag 1973. Han berättar både om sin tid som rallare vid järnvägsbyggen i Norrland på 1910-talet och om sin tid som vägmästare vid vägstationen i Kyrkhult.
Bokhandlare Johnny Karlssons artikel ”Bygden speglad i almanackan” lyfter fram något som fanns i de flesta hem på 1900-talet, nämligen almanackor med firmatryck från ortens affärer. Johnny uppehåller sig i artikeln kring almanackor från Kyrkhults socken, där ett 15-tal olika affärer är representerade.
I artikeln ”Kerstin Lange och skolköket” berättar Jan Ottosson om hur skolköksundervisningen fungerade i Kyrkhults socken förr i tiden. Kerstin Lange från Västmanland bedrev skolköksundervisning i Kyrkhult i hela 50 år. De första åren ambulerade hon runt bland socknens olika byskolor med spisar, arbetsbänkar, redskap och porslin. Då bedrevs undervisningen under ganska primitiva förhållanden.
2009 års kulturvecka Nässelfrossa i Olofströms kommun uppmärksammas i en bildkavalkad. Ett antal skolkort från olika byskolor i Kyrkhult finns också publicerade i årsskriften.
Årsboken Vår Hembygd är som vanligt tryckt i 1600 exemplar och brukar få en strykande åtgång. Inte mindre än 16 sidor i boken har färgbilder vilket ger boken en extra tilltalande layout.
Redaktionskommittén har bestått av: Jan Ottosson, Margareta Skogsgårdh, Ann-Helen Bockman, Inger Hansson och Anders Gunnarsson.