Presentation av Vår Hembygd 2010
2010 års utgåva av Vår Hembygd, Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, har nu kommit ut. Det är 51:a årgången, och som vanligt är det en fullmatad bok med ett omväxlande innehåll av mer än 20 olika författare.
Postväsendet i Kyrkhults socken genom tiderna skildras i en fyllig artikel av Ronny Nilsson. Ann-Helén Bockman, som själv arbetar med djursjukvård, berättar under rubriken ”Kloka gubbar och djursjukvård” om olika sjukdomar hos husdjur, om djurläkare i Kyrkhult och olika sätt att försöka bota sjukdomarna.
Gamla kyrkliga seder och bruk är rubriken på en artikel av Jan Ottosson. Han berättar med utgångspunkt från handlingar i Kyrkohistoriska arkivet i Lund om seder och bruk i Kyrkhult förr i tiden, t ex julseder, husförhör, vigslar, kyrktagningar och begravningar.
Bonadsmålaren och bygdekonstnären Sven Nilsson, Trane-Sven, skildras i en artikel av Pär Ola Lindström som är barnbarns barnbarnsbarn till konstnären. Trane-Sven var född år 1800 och bodde på Tran-torpet i Härnäs.
Bland de många artiklarna i övrigt kan nämnas: Berndt Svenssons Trävaruaffär 1914-1988, en berättelse om sågverket i Väghult skriven av Johan Gunnarsson, barnbarnsbarn till Berndt Svensson.
Yngve Svensson fortsätter i år sin skildring av gårdar och torp i Vilshult. Karl Vincent Svensson skriver om sin medverkan vid Berättarfestivalen i Ljungby i somras. Billy Bengtsson berättar om hur prästen Jöns Sorbonius på 1600-talet räddade Jämshögs socken från att brännas ner av svenskarna. Jan Ottosson skriver om Wickells, en nedlagd affär med hundraåriga anor.
Bland författarna i övrigt kan nämnas: Klara Löfstedt, Olofström, Ove Johnsson, Sölvesborg, och Gustav Karlsson Walles i Rödeby.
Redaktionskommittén består av Jan Ottosson, ordförande, Margareta Skogsgårdh, Ann-Helén Bockman, Inger Hansson, Pär Ola Lindström och Anders Gunnarsson.