Vår Hembygd 2012

Vår Hembygd kostar 120 kr. Porto tillkommer.

Årets upplaga innehåller 105 textsidor

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2011
3
Församlingskrönika av Jan Ottosson
5
Juniljus dikt av Sonja Louise
6
Sommarvemod dikt av Sonja Louise
6
Konfirmander 2012
7
Journalist i Kyrkhult för femtio år sedan av Billy Bengtsson
8
Sex öre till av Allan Bengtsson
14
Minnesbilder från min barndom av Nellie Hansson
15
Den 29 april flyttade vi till Vilshult av Ebbe Nilsson
17
Skottår och frieri av Margareta Skogsgårdh
19
Karlshamn-Vislanda järnväg av Jan Ottosson
21
En gammal kistas memoarer av Arne Karlsson
35
En stenmur och dess konsekvenser av Bengt Svensson
37
Hembygdsföreningen med i Nässelfrossan
40
Oförklarliga händelser av Karl Vincent Svensson
41
Barberarebesöket av Sven-Eric Svensson
46
Utställningar om leksaker och skog
48
En heldag i Olofströms kommun av Sven Gunnar Månsson
49
Polisrapporter 1944
50
Snöpligt slut
51
Skolkort från Östra Härnäs
52
Skolkort från Vilshult 1952-53
53
Till en moders minne dikt av Lars Hoberg
54
Missförstådd i livet av Alfred Giselsson
55
Min barndom i Snöfors av Maja Gustavsson
58
MacArtur av Tore Gillberg
66
Kulturstipendiet till Ivar Björegren av Jan Ottosson
71
Snapphanar i Jämshögs socken av Göran Gunnarsson
72
Genom sotade glas år 1945 av Sonja Louise Johansson
77
Årsvisa dikt av Nellie Hansson
77
Karamellkungen från Isaksmåla av Thomas Johnsson
78
Fyrverkeri vid Valborg av Jan Ottosson
83
Gårdar och Torp i Kullan av Yngve Svensson
84
Unik bibel funnen i Skälmershult
100
Min väg till fördjupad tro av Vivianne Ohlson
103