Vår Hembygd 2013

Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2012
3
Församlingskrönika av Jan Ottosson
5
Nattviolens bön dikt av Sonja Louise
6
Konfirmander 2013
7
Barndomshemmet av Majken Johansson
8
Mina sonrar på Hallandsboda av Kay Pollak
10
Moster Emma i Biskopsmåla hjälpte till att bygga folkhemmet av Billy Bengtsson
12
Moppe på examen av Siv Bergenek
15
Kapten Albin Ahrenbergs besök i Kyrkhult år 1932 av Karl Vincent Svensson
16
Albin Ahrenberg, Sveriges största flygarlegend av Kenneth Göransson
19
Sméan i Kyrkhult av Göran Sällström
22
Samtal på dialekt i Skälmershult
29
Johan Larsson i Sörmland av Jan Ottosson
30
Den lyckade jaktdagen av Evert Johansson
33
Från kogubbe till skogsägare – en mångsysslare berättar av Jan Ottosson
34
Skolkort från Kyrkhult 1937-38
41
Järnvägsminnen av Lilly Johnsson
42
Kyrkhult dikt av badgäst i Tulseboda 1940
43
Protokoll från en studiecirkel sammanställt av Margareta Skogsgårdh
44
Bara en medmännska dikt av Lars Hoberg
46
Undantagskontrakt av Arne Karlsson
46
Brunnsdrickning på 1980-och 90-talet av Margareta Skogsgårdh
48
Smedmästare Leander Mandelholm av Siv Bergenek
52
Hults bryggeri av Jan Ottosson
58
Utställning om Vislandabanan
61
Blekinge – en stor del av mig av Birgitta Olsson
62
Välbesökt valborgsfirande
67
Gårdar och torp i Kullan del 2 av Yngve Svensson
68
Hemsjö i mitt hjärta av Christer Nilsson
85
Skolkort från Skrubbeboda skola 1944-45
90
Minnen från skolan av Karin Högberg
91
Trollstenen i Dalanshult av Ingrid Kidell
93
Isoleringsceller och brödbak Kulturarvsdag vid gamla ålderdomshemmet
94
Åtta program i Nässelfrossa
95
Att finna och att bli funnen av Kerstin Peltoniemi
96
Kulturstipendiet till Marita Wyöni
97