Omväxlande innehåll i Vår Hembygd 2013

Omväxlande innehåll i Vår Hembygd 2013

Vår Hembygd 2013, Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, har nu kommit ut. Det är 54:e årgången, och som vanligt är det en fullmatad bok med ett omväxlande innehåll av närmare 20 olika författare.

Flyguppstigning från Södersjön 1932
År 1932 landade Sveriges största flygarlegend Albin Ahrenberg Kyrkhult med sitt rundtursflygplan på Södersjön. Karl V. Svensson skriver om denna unika händelse, där många kyrkhultsbor passade på tillfället att få se Kyrkhult från ovan. Som komplement till denna berättelse medverkar Kenneth Göransson med en egen artikel, där han berättar lite mer om Albin Ahrenberg.

Kay Pollak berättar om sin barndomsvistelse i Hallandsboda
Den välkände filmregissören, författaren och föreläsaren Kay Pollak medverkar med en liten berättelse om de somrar i barndomen som han tillbringade på en gård i Hallandsboda.

Sällströms smedja – Kyrkhults bilverkstad
En helt ny medarbetare är Göran Sällström. Han berättar om hur hans farfar Ola Sällström startade ”sméan i Kyrkhult”, ett företag som sedan övertogs av sonen Gösta Sällström och så småningom utvecklades till renodlad bilverkstad – idag ägt av Roger Alvarsson. Bl a berättas om hur Sällströms under andra världskriget tillverkade gengasaggregat till bilar.

Smedmästare Leander Mandelholm
En annan smedmästare som var verksam under 1900-talets förra del var Leander Mandelholm i Väghult. Hans barnbarn Siv Bergenek, Halmstad, berättar om Leander Mandelholm familj och om smedjan. Även Siv tillhör de nya medarbetarna i årets Vår Hembygd.

Stampan i Björkefall
Ytterligare en helt ny medarbetare är Birgitta Olsson, Stenungsund. Hon har sina rötter i Björkefall genom att hennes farfar var född på en nu riven gård intill Stampan. I en artikel med rubriken ”Blekinge – en stor del av mig” berättar författaren om hennes och familjen många besök hos ”faster Hulda” och Sven Håkansson i Stampan.

Hults Bryggeri i Mörbohult
Omkring 1895 började Jöns Olsson Hult brygga svagdricka i Kyrkhult. Han startade då företaget ”Kyrkhults Bryggeri”. När sedan sönerna Gösta och Ossian Hult tog över ändrades namnet till ”Kyrkhults Bryggeri Bröderna Hult”. Rörelsen lades ner i början av 1940-talet. Jan Ottosson berättar historiken kring bryggeriet.

Från kogubbe till skogsägare – en mångsysslare berättar
Jan Ottosson har också intervjuat Arne Johansson, Kyrkhult, tidigare Hallandsboda. I artikeln berättar Arne sin levnadshistoria, från att han blev moderlös i spädbarnsåldern, växte upp på ett fattigt torp, blev s.k. kogubbe på en gård i Hallandsboda, och slutligen övertog gården som sin egen.

Billy Bengtsson berättar om moster Emma i Biskopsmåla.
Journalisten och sedermera chefredaktören för Norra Skåne, Billy Bengtsson, berättar i år under rubriken ”Moster Emma i Biskopsmåla hjälpte till att bygga folkhemmet ”om sina minnen av mostern i Biskopsmåla.

Brunnsdrickning på 1980- och 90-talet
Under 1980-talet och 1990-talet anordnade Kyrkhults skola med några års mellanrum brunnsdrickning vid Tulseboda brunn. Då fick elever och lärare klä sig i tidstypiska kläder och försöka återskapa flydda tiders brunnsdrickning för en dag. I årets Vår Hembygd berättar Margareta Skogsgårdh och Kristina Bosson minnen från dessa brunnsdagar. Nio färgbilder berikar den trevliga artikeln.

Ungdomsminnen från Hemsjö på 1950-talet
Ännu en ny medarbetare är Christer Nilsson, född och uppväxt i Hemsjö. Han berättar minnen från sin ungdom i Hemsjö, hur ungdomarna själva, med hjälp av sina föräldrar fixade enkla platser där de kunde spela fotboll, ishockey och utöva friidrott. Där det spelades fotboll och ishockey. – De flesta pojkar i Hemsjö var intresserade av idrott, minns Christer.

Konstnären Johan Larsson i Sörmland
Under ett antal år i början av 1900-talet var bygdekonstnären Johan Larsson försvunnen från sin hembygd. Nu har det upptäckts att han var verksam som s.k. gåramålare i Sörmland på 1910-talet. I en kortare artikel skriver Jan Ottosson om detta och publicerar tre färgfoton på tavlor målade omkring 1915.

Gårdar och torp i Kullan
Yngve Svensson fortsättar sin artikelserie om Gårdar och torp i Kullan. I år beskrivs ett 30-tal boplatser i byn.

Fler medarbetare
Lilly Johnsson, Överum, bördig från Slagesnäs, berättar några järnvägsminnen från sin barndom, då hon reste dels med Vislandabanan och dels mellan Vilshult och Olofström. Majken Johansson berättar barndomsminnen från Falshult under rubriken Barndomshemmet. Lars Hoberg medverkar med en finstämd dikt. Skolkort från Kyrkhult och Skrubbeboda finns också med, liksom diverse småartiklar med bilder som speglar hembygdsföreningens aktiviteter under 2013. Betraktelsen i slutet av boken skrivs i år av Kerstin Peltoniemi, Olofström.

Efterlängtad publikation
Vår Hembygd är varje år en mycket efterlängtad publikation. Årets upplaga har 97 sidor text.  
Omslaget pryds av en interiörbild från Tulseboda brunns veranda omkring 1960.
Redaktionskommittén består, liksom tidigare år, av Jan Ottosson, ordförande, Margareta Skogsgårdh, Ann-Helén Bockman, Inger Hansson och Anders Gunnarsson (annonsansvarig). För redigering, layout och tryckning svarar Margrethe Petersen. Upplagan är 1 200 exemplar.