Vår Hembygd 2014


Vår Hembygds upplaga år 2014 innehåller 104 textsidor.

Innehållsförteckning


Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2013

3

Församlingskrönika av Jan Ottosson

5

Konfirmander 2014

7

Den vänlige fjärdingsmannen av Siv Bergenek

8

Alla dessa tanter som förgyllt min tillvaro av Käthy Nilsson

10

På barndomens stigar av Ella Svensson

15

Forneboda barnkoloni av Jan Ottosson

16

Minnen från barnkolonin 1953 av Sven-Åke Svensson

28

Några minnen från Fornebodakolonin av Lars Jerrhag

29

Helge Lindes första konfirmandgrupp av Siv Bergenek

32

En ovanlig vänskap av Siv Bergenek

34

När järnvägen kom till Vilshult av Bertil Johnsson

37

En olycksdrabbad familj av Margareta Skogsgårdh

42

Annas bröllopsservis av Ken Pearson

46

Tidsresan – ett skolprojekt av Magnus Persson

47

Så startade tidsresan av Mimmi Nilsson

49

Urmakarens Evert  - en minnesgod Kyrkhultsbo
Av Jan Ottosson

52

Livstycken – 8 kvinnoöden

58

Fjortonårsminne dikt av Sonja Louise

59

Ivar i Ulvaboda – bokpresentation

62

Kullrings Julle i Månasken av Bengt Svensson

64

Lille mannen av Jan Johansson

66

Inbrott hos Gottfrid Jönssons

68

En stor konkurs i Härnäs av Arne Karlsson

70

Gamla minnen av Herta Gummesson

73

Gårdar och torp i Kullan del 3 av Yngve Svensson

74

Familjebild vid Bad-Hannas hus av Benny Bengtsson

86

Skolkort från Ebbemåla 1955

87

Två västblekingska kyrkoherdar av Ove Johnsson

88

Bondetåget av Jan Ottosson

89

Den lilla stugan vid sjön dikt av Ella Svensson

90

Motocross av Jan Johansson

91

Ur Henrik Nordenbergs skissböcker av Åke Werdenfels

92

Blinde Magni i Hemsjö

95

Post-Pellens familj av Jan Johansson

97

Höne-Bengtatorpet av Bengt Svensson

102

Skolkort från Vilshult 1953

103

Tro så får du se betraktelse av Martin Skåring

104

Omslagsbild för Vår Hembygd