Omväxlande innehåll i Vår Hembygd 2014

Vår Hembygd 2014, Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, har nu kommit ut. Det är 55:e årgången, i år åtta sidor tjockare än förra årets utgåva. Det är ett 20-tal olika författare som medverkat. Det bidrar givetvis till att ge boken ett omväxlande och intressant innehåll.

Barnkolonin på Forneboda
Åren 1944-1955 bedrev Karlshamns Barnensdagsförening barnkoloni på anrika Forneboda i Kyrkhult. Ungefär 540 barn från Karlshamn, samt ett 20-tal från Kyrkhult, tillbringade under de här åren några sommarveckor på Forneboda. Jan Ottosson berättar i en längre artikel om barnkolonin. Artikeln berikas av en mängd intressanta bilder från den tiden. Två välkända karlshamnare, som själva var med på kolonin som barn, förmedlar sina minnen från Forneboda i varsin liten trevlig artikel. Det är kommunalrådet Sven-Åke Svensson och vissångaren Lars Jerrhag.

Skisser av Nordenberg
Åke Werdenfels presenterar skisser av konstnären Henrik Nordenberg, brorson till Bengt Nordenberg. Skisserna föreställer motiv från Kyrkhult år 1878, bland annat flera unika gårdsmotiv.

En olycksdrabbad familj
En riktigt hjärtknipande berättelse är skriven av Margareta Skogsgårdh. Där skildras en ung familj från Kyrkhult som i början av 1900-talet drabbades av lungsjukdomen tbc.  Bernt Jönsson från Tulseboda var gift med en släkting till Margareta som hette Emma och kom från Farabol. År 1901 dog deras ganska nyfödda barn.  !905 dog den då 25-årige Bernt och 1908 dog även den då 29-åriga Emma. Kvar var deras lilla flicka Ester, sex år gammal. Hon fick växa upp hos släktingar till Emma, men även hon drabbades av tbc. År 1915, när Ester var 13 år, skrevs hon in på sanatoriet Barkåkra i Vejbystrand. I artikeln återges små brev som den sjuka flickan Ester skrev hem till sin morbror. Det sista skrev hon 7 december 1915, fyra dagar innan sin död. Därmed var hela den unga familjen borta. 

Skriver om tanter i Vilshult
En lite annorlunda berättelse är skriven av Käthy Nilsson.  Den bär titeln ”Alla dessa tanter som förgyllt min tillvaro” och handlar om en hel rad tanter som Käthy minns från sin uppväxt i Vilshult.

Siv Bergenek – en trogen medarbetare
Även i år medverkar Siv Bergenek med flera trevliga berättelser. Hennes far Carl Mandelholm var född i Väghult och han figurerar i alla tre Sivs berättelser. Carl var med i prästen Helge Lindes första konfirmandgrupp i Kyrkhult. Det berättas både om konfirmandtiden och om den ovanliga och mångåriga vänskap som uppstod mellan Carl och hans gamle konfirmandlärare. I en liten solskenshistoria från 1921 berättar Carl själv under rubriken ”Den vänlige fjärdingsmannen” om ett minne när han var åtta år och där fjärdingsmannen och bageriägaren Henning Åkesson spelar en viktig roll.

Skolprojektet Tidsresan
I drygt 10 år har skolelever från Kyrkhult och Olofström samlats på en 1700-talsgård i Björkefall för att delta i projektet Tidsresan. Där har eleverna fått flytta tillbaka i historien till år 1902 och på ett tidstypiskt sätt få utföra olika göromål som förekom i ett lantbrukarhushåll på den tiden. Projektet har varit ett samarbete mellan skolan, Blekinge museum och kommunen. I år avslutades projektet och lärarna Magnus Persson och Mimmi Nilsson har nu berättat om projektet i Vår Hembygd. Texterna kompletteras med ett antal färgbilder på skolbarn under arbete i Björkefall.

”Lille mannen”, motocross och ”Post-Pellen
Jan Johansson skriver om sin morfar ”Post-Pellen” och hans familj. Han berättar också om ”Lille mannen” , Viktor Olsson från Olofström. Han var invalid men samtidigt en dugande affärsman med flera affärer i Olofström. En tredje berättelse av Jan Johansson handlar om när han sommaren 1954 fick följa med i Ivar Skogsgårdhs bil till motocrosstävling i Istaby utanför Sölvesborg.

Fler medarbetare
Bland författarna i övrigt kan nämnas Bengt Svensson, Svängsta, som skriver om Kullrings Julle i Månasken, Ove Johnsson, Sölvesborg, som skriver om två västblekingska kyrkoherdar med mycket gemensamt. Yngve Svensson avslutar sin artikelserie om gårdar och torp i Kullan med tredje och sista delen. Jan Ottosson har också en personskildring, där han låter Evert Johansson i Kåraboda berätta om sitt händelserika liv. Arne Karlsson skriver om en stor konkurs i Hemsjö i slutet av 1800-talet.

Efterlängtad publikation
Vår Hembygd är varje år en mycket efterlängtad publikation. Årets upplaga har 104 sidor text.  
Omslaget pryds av en precis 100 år gammal bild. Den visar folk som på en vägg mitt i Kyrkhult läser uppsatta anslag om mobiliseringen inför första världskriget 1914.
Redaktionskommittén består, liksom tidigare år, av Jan Ottosson, ordförande, Margareta Skogsgårdh, Ann-Helén Bockman, Inger Hansson och Anders Gunnarsson (annonsansvarig). För redigering, layout och tryckning svarar Margrethe Petersen. Upplagan är 1 300 exemplar.