Vår Hembygd 2015


Vår Hembygds upplaga år 2015 innehåller 104 textsidor.

Innehållsförteckning


Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2014

3

Församlingskrönika av Jan Ottosson

5

Augusti dikt av Sonja Louise

6

Johannes LÖPARE från Hemsjöhult har sin grav 2000 mil hemifrån av Rolf Hallberg

7

Kåraboda Myllare av Stig Kårehäll

12

Sömmerskan Inga i Väghult av Siv Bergenek

14

Lagens långa arm av Sven-Arne Persson

17

"Vionnat" (Vidundret) av Sven Gunnar Månsson

18

Olofströms första ingenjörer av Eric Aronsson

20

Pelle Målares barnbarn berättar av Jan Ottosson

22

Pelle Målares Tilda av Jan Ottosson

30

Gårdar och torp i Slätten av Yngve Svensson

32

Klockringning för "Tiggarmassen" av Carl Mandelholm / Siv Bergenek

47

Det medeltida Jämshög och Kyrkhult av Göran Mendys

48

Hälsning från redaktionskommitén

59

Berth Idoffs orkester av Inge Svensson

60

Mormors stuga - mitt paradis på jorden av Edna Alsterlund

64

Vilhults Medborgarhusförening 70 år av Reid Persson

70

Snöfleboda lanthandel av Inge Svensson

75

Morgonvandring dikt av Lars Hoberg

76

Strövtåg i Kyrkhults socken. Något om dess industri

77

Brand i kolugn

79

Göran på lovängsgården av Anneli Lovängen

80

I Fädrens spår av Hjärdis Sjöquist

83

Läkarvillan nymålad

86

Sommarutställningarna 2015

87

Kyrkhults församling 150 år

89

Vykortsbok om Kyrkhult

93

Avtackningar

94

Hembygsföreningens arkiv tillgängliggörs av Jan Ottosson

94

Skolkort från Kåraboda

96

Skolkort från Ebbamåla

97

Turlista från 1935

98

Hur en trollkunnig kvinna satte sjukdom på mormorsmor Maria av Nanny Svensson

100

Ur Karlshamns Allehanda 1915

101

Trolleri dikt av Sonja Louise

101

Det spökar i Farabol

102

"Fördenskull waren ock I redo; ty den stund I icke menen kommer Menniskosonen"

104

Omslagsbild för Vår Hembygd