Presentation av boken Ivar i Ulvaboda

Det är en glädje för Kyrkhults Hembygdsförening att nu kunna ge ut en bok med ett urval av Ivar Anderssons bästa berättelser från hembygden. Det är målande personskildringar, kryddade med humor och livsvisdom.
Ivar Andersson i Ulvaboda (1899-1987) var utvandraren som 1938 återvände till sin hembygd Kyrkhult i Blekinge efter 15 äventyrliga år i Amerika.

I de 40-talet berättelserna får läsarna stifta bekantskap med både originella och ovanliga människor. Det är dråpliga historier med Ryssa-Pellen. Andra personer som figurerar är rallaren Henrik Bengtsson, Förtennare-Nissen, skärsliparen Karlskrona-Nisse, Rävaskytten
m fl.

De sista berättelserna handlar om Ivars far och några av systrarnas ovanliga levnadsöden, samt slutligen en minnesteckning över Ivar själv.

På baksidan av bokomslaget skriver två kända kulturpersonligheter några ord om Ivar:

Bengt af Klintberg, folklivsforskare och professor:
Det är tunnsått med muntliga berättare av format i vår tid. En av de sista var Ivar Andersson i Ulvaboda, som gick bort 1987. Ivar är utan gensägelse den bästa historieberättare jag någon träffat.

Lynn Åkesson, etnolog och professor:
Ivar Andersson var en gudabenådad berättare. Han förvaltade ett rikt kulturarv av folktro, sagor, sägner och folkmusik. Hans personliga erfarenheter, uppväxt och vuxenliv gav också stoff åt andra sorters berättelser. Dessa bär vittnesbörd om hans rättvisepatos, hans kritiska blick för samhällets hierarkier och hans sympatier för svaga och obemedlade. Det är en ynnest att ha fått lyssna till och tala med Ivar.

Bokens innehåll gör att den kan läsas med lika stor behållning av dem som inte har någon anknytning till Ivars hembygd Kyrkhult.

Boken är inbunden och omfattar 232 sidor.
Pris: (Klicka på ovanstående meny, välj Försäljning > Försäljning)

Redaktionskommitté för boken har varit:
Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh och Jan Ottosson.

Kontaktuppgifter:
Information finns under fliken Försäljning i huvudmenyn.