13 000 tidningsklipp nu på hemsidan


Hembygdsföreningen har över 13 000 tidningsklipp, prydligt inklistrade i album. De flesta av dessa album skänktes på 1970-talet till föreningen av Ester Persson, Kyrkhult. Det är klipp från tidigt 1900-tal och framåt. De berör inte enbart Kyrkhult utan i princip hela Blekinge. Under 1980-talet och 1990-talet var det flera styrelseledamöter i hembygdsföreningen som fortsatte insamlingen av tidningsklipp från Kyrkhult och klistrade in dem i album. Förutom rena nyhetsartiklar och reportage är det födelsedagsnotiser, dödsrunor, dödsannonser och mycket annat.

Är nu sökbara
Genom ett projekt under 2015 i hembygdsföreningens regi, har tidningsklippen skannats och registrerats. De går nu att läsa på vår hemsida.
Man kan för närvarande söka på: Del i rubrik, namn eller ort. Det är en värdefull samling tidningsklipp som vi tror kommer att röna ett mycket stort intresse långt utanför Kyrkhults gränser.

Mängder av bydokument
I föreningens arkiv finns också en stor mängd dokument med anknytning till de olika byarna. Genom åren har många gamla handlingar skänkts till föreningen. Vi har också kopierat dokument som enskilda personer har lånat ut. Dessa tusentals dokument har samlats i ett mappskåp och sorterats in under respektive by. Det är torpkontrakt, lagfartshandlingar, köpebrev, bouppteckningar och annat intressant.
Även dessa dokument har skannats och registrerats i en sökbar databas. Via hemsidan ska man kunna gå in och söka på en viss by och få fram en lista över de dokument som föreningen har från den byn. Däremot kommer inte dokumenten att ligga tillgängliga direkt på hemsidan. Den som är intresserad av ett specifikt dokument får kontakta någon arkivansvarig i styrelsen.

Säkras för framtiden
Genom att alla dokument, tidningsklipp och foton digitaliseras, räddas de också för framtiden. Skulle en brand inträffa i museet kan hela samlingen av foton, dokument och tidningsklipp gå förlorad. Då finns de i alla fall förvarade digitalt på en hårddisk någon annanstans.

Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse
Det som nu skannats och gjorts tillgängligt på hemsidan är ett tidskrävande arbete som utförts genom extern hjälp. Ekonomiskt har Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse bidragit med 50 000 kr. Resten av kostnaden har hembygdsföreningen själv bidragit med.

Ytterligare dokument ska skannas
Ytterligare dokument kommer att skannas och registreras så fort det är möjligt. Dessa är inte knutna direkt till byar utan till andra områden, t.ex. yrken.