Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips till Margareta SkogsgårdhEbbemåla Skola

Ebbemåla skola, klass 1 år 1906

Främre raden från vänster: Lydia Moberg, Åmad, Helga Olsson, Ebbemåla, Anna Svensson, Angölsmåla.

Andra raden: Hulda ?, Lilly Karlsson, Röshult, Gerda Nilsson, Hovmansbygd Ester Johansson, Hovmansbygd.

Tredje raden: Hildur Malm, Hovmansbygd, Ellen Johansson, Röshult, Klara Teresia Henriksson, Röshult.

Fjärde raden: Klara Olsson, Ida Berndtsson, Nilla Olsson, Alma Andersson, och Alfhild Augustsson, samtliga från Röshult.

Femte raden: Hilma Hansson, Röshult, Ida och Lydia Svensson, Käringbygden, Hulda Bengtsson, Käringbygden.

Sjätte raden: Augusta Olofsson, Åmad, Emma Eriksson, Ulvaboda, Lilly ?, Käringbygden, Frida Törnkvist, Jutanäs, Agnes Jönsson, Månasken.

Överst på trappan: Lärarinnan Hilda Svensson och skollärare J. O. Olsson, flankerad av döttrarna Dina och Ingeborg Olsson samt sonen Osvald Olsson.

Pojkarna: Sittande: Otto Jönsson, Kräftemåla, Martin Magnusson, Röshult, Johan Mattsson, Fågleboda, Hugo Olsson, Ebbemåla, Mauritz Svensson, Röshult.

Stående främre raden: Hjalmar ?, Röshult, Oskar Tern, Röshult, Albin Olsson, Fågleboda, Herman Jönsson, Ebbemåla, Ernst Lindberg, Åmad, Hjalmar Olsson, Ulvaboda, Verner Ek, Fågleboda.

Bakre raden: Gösta Olsson, Hovmansbygd, Folke Sandberg, Ebbemåla, Ivar Andersson, Ulvaboda, ? , Otto Svensson, Käringbygden, Vilhelm Svensson, Hovmansbygd.

Ebbemåla skola, klass 1-2, år 1923
Lärare: Hilda Svensson


Bakre raden från vänster: Sixten Svensson, John Svensson, Bertil Persson, Gunnar Persson, John Olsson, Nils-Gunnar Granlund, Sixten Nord, Algot Gullberg, John Svensson, lärarinnan Hilda Svensson.

Andra raden: Hilda Svensson, Greta Karlsson, Arvid Håkansson, Ivar Persson, Gösta Eliasson, Uno Ströberg, Knut Johansson, Sixten Olsson, Algot Johansson.

Främre raden: Astrid Ingmansson, Edit Karlsson, Anna Olsson, Valborg Olsson, Agnes Bengtsson, Hanna Persson, Ebba Johansson, Signe Andersson, Gunhild Olsson, Anna Svensson.


Ebbemåla skola klass 1-2 och 5-6, år 1928
Lärare: Hilda Svensson och Johan Olof Olsson.

Bakre raden från vänster: Tage Karlsson, Erik Olsson, Allan Ingmansson, Bertil Olsson, Torsten Jönsson, Yngve Olsson, John Olsson, Gunnar Persson, Ragnar Håkansson, Knut Olsson, Gösta Johansson.

Andra raden från vänster: Klara Svensson, Hilda Svensson, Elin Håkansson, Edit Karlsson, Valborg Olsson, Anna Bengtsson, Knut Johansson, Arvid Håkansson, Sixten Nord, Bertil Persson, John Fransson, Sixten Olsson.

Tredje raden från vänster: Bojan Persson, Helga Svensson, Lisa Eriksson, Signe Svensson, Ida Bengtsson, Stina Jönsson, Hulda Svensson, Ebba Persson, Anna Svensson, Signe Andersson, Dagny Persson, Nanna Svensson, Selma Svensson, Anna-Lisa Persson.

Främre raden från vänster: Otto Olsson, Elving Karlsson, Kurt Nilsson, Edvin Svensson, Olle Persson, Ragnar Nilsson, Tage Karlsson.


Ebbemåla skola, klass 5-6, år 1928-29?
Lärare: Torsten Larsson, (ej med på bilden).

Bakre raden från vänster: Alrik Svensson, Henning Bengtsson, Gösta Johansson, Bertil Persson, Ragnar Håkansson, Knut Olsson, Gunnar Ingmansson, Gunnar Persson, John Svensson.

Främre raden från vänster: Klara Svensson, Helga Johansson, Nanna Nilsson, Selma Svensson, Nanna Svensson, Lisa Karlsson, Anna Svensson, Elin Håkansson, Margit Fristedt.


Klass 1-2 läsåret 1937-38
Lärare: Hilda Svensson


Bakre raden: Gustaf Fristedt, Östen Sandberg, Agne Svensson, Kurt Gustavsson, Bertil Olsson, Harald Johansson, Lennart Olsson, Sven Bengtsson, Agdon Tärn, Agne Nilsson

Främre raden: Eric Fristedt, Lennart Olsson, UIla Nilsson, Karin Johnsson, Gertrud Månsson,
Margreth Sandberg, Maj-Britt Nilsson, Klara Svensson, Bertil Persson, Arne Ottosson


Ebbemåla klass 1 och 2 1952-1953.
Lärare Anna-Lena Kober
.

Bakre raden från vänster. Åke Johansson kl.1, Lärarinnan Anna-Lena Kober, Ingrid Svensson kl 1, Sven-Erik Nilsson kl 2, Britt-Marie Svensson kl 2, Britt-Marie Svensson kl 1, Kenneth Granlund kl 1, Kjell-Åke Nilsson kl 1.

Mellersta raden från vänster. Birgitta Olsson kl 2, Lars Andersson kl 2, Margareta Olsson
kl 1, Eva Svensson kl 1, Sven Johansson kl1 , Gun Kroncell kl 1, Marita Yngvesson kl 2, Rose- Marie Leandersson kl 2.

Främre raden från vänster.Lisa Svensson kl 2, Maj-Britt Svensson kl 1, Kjell-Göran Johansson kl 2, Tommy Ottosson kl 1.


Ebbemåla skola klass 3, 1952-53
Lärare: Karin Högberg

Bakre raden från vänster: Karin Svensson, Källeboda, Maj Erlandsson, Tulseboda, Ann-Margret Thörnqvist, Kyrkhult, Inger Svensson, Kyrkhult, Jan Persson, Hovmansbygd, Lars Trawén, Kyrkhult, Kent Nilsson, Tulseboda, Ingemar Nilsson, Kyrkhult.

Mellanraden från vänster: Stig Svensson, Kärringbygden, Febe Hult, Mörbohult, Elisabeth Svensson, Kyrkhult, Ann-Christin Olsson, Kyrkhult, Siv Bengtsson, Kyrkhult, Anita Löwenadler, Hovmansbygd, Eivor Svensson, Källeboda, Kerstin Olsson, Ebbemåla, Bodil Thomasson, Brödhult Lilla, Eva Kärregård, Källeboda.

Främre raden från vänster: Sune Nilsson, Kyrkhult, Kurt-Lennart Södlund, Jutanäs, Roland Leandersson, Röshult, Karl-Erik Södlund, Jutanäs, Bengt Bengtsson, Mörbohult, Rolf Fransson, Ebbemåla.


Ebbemåla skola klass 6 1952-53
Lärare: Hugo Alström

Bakre raden från vänster: Rolf Petersson, Kyrkhult, Herman Fransson, Ebbemåla, Leif Janzon, Kyrkhult, Sven Gösta Svensson, Kärringbygden, Rolf Eriksson, Rönås, Sten Olsson, Röshult, Morgan Johansson, Brödhult, Rolf Bengtsson, Ebbemåla, Gert Olsson, Källeboda.

Mellanraden från vänster: Christer Löwenadler, Hovmansbygd, Irene Askblom, Kyrkhult,  Laila Olsson, Röshult, Gunvor Einarsson, Röshult, Anita Olsson, Tulseboda, Inga Svensson, Kyrkhult, Lars Fristedt, Röshult, Rolf Olsson, Hovmansbygd.

Främre raden från vänster: Egon Olsson, Hovmansbygd, Jan Johansson, Röshult, Bengt Thomasson, Brödhult, Leif Nilsson, Källeboda, Sven-Harald Einarsson, Röshult, Stig Olsson, Ebbemåla.


Klass 3 läsåret 1954-55
Lärare: Hugo Ahlström


Stående från vänster: May Svensson, Ingrid Svensson, Gunnel Olsson, Inga-Lill Ingemansson,
Sven Johansson, Christer Runesson, Agne Hansson, Christer Ivarsson, Jan Johansson, Göran Nilsson, Kjell-Åke Nilsson, Kenneth Granlund, Kent Svensson, Tommy Ottosson, Åke Johansson

Sittande från vänster: Maj-Britt Svensson, Evy Pettersson, Monica Assarsson, Kerstin Lundberg,
Iris Martinsson, Inge Jönsson, Britt-Marie Svensson, Torgny Larsson, Roland Hult, Eva Svensson,
Gun Kronsell, Peter Kimberg, Ingvar Evaldsson, Ingrid Olsson


Ebbemåla skola klass 1-2, läsåret 1955
Lärare: Anna Hammar

Bakre raden från vänster: Tor Johansson, Röshult, Benny Olsson, Fågleboda, Gunder Håkansson, Hovmansbygd, Lars-Ivar Olofsson, Ebbemåla, Jan-Åke Karlsson, Hovmansbygd,
Andra raden från vänster: Anders Bengtsson, Käringbygden, Majvor Nilsson, Fågleboda, Lars-Olof Olsson, Kräftemåla, Marianne Johansson, Röshult, Marita Karlsson, Röshult.
Främre raden: Torgny Leandersson, Röshult, Marita Gustavsson, Ebbemåla, Ann-Kristin Olsson, Ebbemåla, Maj Persson, Käringbygden, Jan Persson, Käringbygden, Eva Thomasson, Röshult.


Ebbemåla skola klass 1-2, 1956
Lärare: Anna Hammar

Bakre raden från vänster: Ann-Kristin Olsson, Ebbemåla, Maj Persson, Käringbygden, Marita Gustavsson, Ebbemåla, Eva Thomasson, Röshult, Kristina Gustavsson, Ebbemåla, (inte börjat skolan).

Främre raden från vänster: Torgny Leandersson, Röshult, Jan Persson, Röshult, Staffan Karlsson, Ebbemåla, Göran Olofsson, Ebbemåla (inte börjat skolan).