Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips till Margareta SkogsgårdhFarabol skola

År 1920
Lärare: Valborg Bengtsson och Per Rönbeck


Från vänster: Algot Tergel, John Olsson, Robert Svensson, Martin Jeppsson, Karl Håkansson, Johan Jeppsson, August Svensson, Karl Svensson, Gottfrid Nilsson, Per Jeppsson, Gunnar Johansson, Hjalmar Svensson, Verner Johnsson, Oskar Svensson, Hugo Olsson, Olga Håkansson, Edit Persson, Astrid Olsson, Lydia Olsson, Olly Johansson, Karla Linder, Anna Persson, Nanna Larsson, Florens Eklund, Hilma Olsson, Helga Nilsson, Svea Olsson, Hilma Olsson, Albina Johnsson, Astrid Johnsson, Semmy Olsson, Astrid Olsson.


Farabols skola, klass 1-2 år 1922
Lärare: Valborg Bengtsson


Bakre raden från vänster: Emil Olsson, Artur Karlsson, Anton Mattsson, Artur Nilsson, Ragnar Svensson.

Andra raden: Lennart Eklund, Torsten Johansson, Albert Karlsson, Harry Håkansson, John Johansson, Gunnar Svensson, Gösta Svensson.

Tredje raden: Nant Linder, Ragnar Peterson, Gottfrid Olsson, Gunnar Svensson, Rut Svensson, Edit Jönsson, Betty Jönsson, Alfrida Mattsson.

Främre raden: Hanna Svensson, Lilly Olofsson, Tekla Johnsson, Karin Svensson, Marta Olsson, Linnéa Johansson, Agnes Persson, Ina Olsson, Hilma Svensson.


Farabols skola klass 3-6, 1925-26
Lärare: Bror Emil Svensson

De här eleverna är födda mellan åren 1913 och 1917. Alla är inte identifierade, så om du känner igen någon av dem, blir vi tacksamma om du kontaktar oss.

Bakre raden från vänster: ?, Lennart Eklund, Gottfrid Olsson, ?, Artur Nilsson, Ragnar Peterson, Ragnar Svensson, Albert Karlsson, Ragnar Johnsson, ?, ?, Gunnar Svensson

Andra raden från vänster: Herbert Svensson, ?, Harry Håkansson, Gunnar Svensson, Ernst Johansson,?, Torsten Johansson, John Johansson, Karl Svensson, ?, ?.

Tredje raden: Tekla Johnsson, Edit Jönsson, Elise Svensson, Ruth Svensson, Lilly Olofsson, Linnéa Johansson, Martha Olsson, ?, Ina Johansson, Berta Svensson.

Främre raden: Karin Svensson, ?, Agnes Persson, Ina Olsson, Hanna Svensson, Hilma Svensson, Anna Svensson, Valborg Pettersson, Frida Mattsson, Ester Mattsson.


Farabols skola, klass 3-4, år 1928
Lärare: Bror Emil Svensson


Bakre raden från vänster: Karl Olsson, Charles Olsson, Bror Svensson, Erik Håkansson, Aron Jonsson, Sixten Jonsson, Anders Olsson, Arne Svensson.

Andra raden: Herbert Svensson, Gertrud Pettersson, Olga Johansson, Valborg Pettersson, Ina Johansson, Ester Mattsson, Elis Svensson, Anna Svensson, Ragnar Jonsson.

Tredje raden: Astrid Håkansson, Lilly Svensson, Elsa Svensson, Asta Petersson, Alma Mattsson, Margit Nilsson, Ester Persson, Olga Olsson, Edit Linder.

Främre raden: Ernst Johansson, Gottfrid Olofsson, Karl-Erik Hindberger, John Olsson, Gösta Olsson, Karl Svensson.


Farabols skola klass 3-6, 1928-29
Lärare: Bror Emil Svensson

Främre raden från vänster: Ernst Johansson, Gottfrid Olofsson, Karl-Erik Hindberger, John Olsson, Gösta Olsson, Karl Svensson.

Andra raden: Astrid Håkansson, Lilly Svensson, Elsa Svensson, Asta Petersson, Alma Mattsson, Margit Nilsson, Ester Persson, Olga Olsson, Edit Linder.

Tredje raden: Herbert Svensson, Gertrud Pettersson, Olga Johansson, Valborg Pettersson, Ina Johansson, Ester Mattsson, Elis Svensson, Anna Svensson, Ragnar Jonsson.

Bakre raden: Karl Olsson, Charles Olsson, Bror Svensson, Erik Håkansson, Aron Jonsson, Sixten Jonsson, Anders Olsson, Arne Svensson.


Farabols skola klass 1-6, 1932-33
Lärare: Bror Emil Svensson och Valborg Bengtsson

Främre raden från vänster: Edit Jonasson, Elsa Johansson, Rosa Petersson, Ethel Olsson, Lilly Svensson, Lilly Svensson, Elsa Svensson, Viola Petersson, Anna Håkansson, Hugo Svensson.

Andra raden: Svea Svensson, Olga Jonasson, Vivi Olsson, Edit Olofsson, Lisa Svensson, Asta Svensson, Herta Olofsson, Rut Olsson, Olle Håkansson, Anton Håkansson, Erik Svensson, Sven Olsson.

Tredje raden: Sixten Svensson, Erik Svensson, Elo Nilsson, Erik Bergman, Åke Nilsson, Agnes Svensson, Kerstin Pettersson, Alvar Persson, Agda Persson, Edvin Svensson, Artur Jonasson, Asta Nilsson, Ivar Johansson, Karin Karlsson, Martin Olsson, Svea Karlsson, Elis Bergman, Evert Håkansson.

Bakre raden: Bertil Nilsson, Karl Svensson, Gösta Olofsson, Gösta Bergman, Bertil Jonasson, Kurt Olsson, Ivar Håkansson, Assar Svensson, Uno Pettersson, Fritz Svensson, Folke Olsson, Rune Håkansson, Malte Linder, Torsten Söderlund, Gösta Nilsson.


Klass 1-2, 1934-35
Lärare: Valborg Bengtsson


Bakre raden: Gösta Bengtsson, Gösta Håkansson, Anna-Lisa Olsson, Nanna Svensson,
Gurli Svensson, Ruth Håkansson, Harry Adolfsson

Främre raden: Britta Johansson, Mary Larsson, Anna-Elisabeth Olsson, Inez Bengtsson,
Lisa Nilsson, Margit Adolfsson, Margit Pettersson, Elsa Johnsson, Kurt Svensson


Klass 1-2, 1935-36
Lärare: Valborg Bengtsson


Bakre raden: Margit Bergman, Mary Larsson, Rut Håkansson, Rut svensson, Elsa Svensson,
Torsten Svensson

Främre raden: Alice Karlsson, Harry Adolfsson, Allan Håkansson, Kurt Svensson, Asta


Klass 3-4-5-6 läsåret 1935-36
Lärare Bror Emil Svensson


Bakre raden: Britta Johansson, Gurli Svensson, Nanna Svensson, Margit Johansson, Anna-Lisa Olsson, Lisa Nilsson, Margit Adolfsson, Svea, Brita Karlsson, Agda Persson, Karin Karlsson

Andra raden: Etel Olsson, Elsa Johansson, Ivar Håkansson, Erik Bergman, Edvin Svensson,
Gösta Bergman, Kurt Olsson, Anna-Lisa Olsson, Einar Adolfsson, Sonja Olsson, Agnes Svensson

Främre raden: Assar Svensson, Bertil Jonasson, Gösta Svensson, Folke Olsson, Gösta Bengtsson,
Gösta Håkansson, Uno Johansson, Rune Håkansson, Fritz Svensson


Farabols skola skolkökskurs, 1935
Lärare: Kerstin Lange

Från vänster: Astrid Håkansson (Andersson), Farabol, Hillevi Karlsson (Westergren), Farabol, Annie Svensson (Olofsson), Farabol, Margit Nilsson (Nilsson), Farabol, Lilly Svensson, Farabol, Lilly Svensson (Petersson), Siggaboda, lärarinnan Kerstin Lange, Kyrkhult, Asta Petersson (Stjernquist), Farabol, Anna Håkansson (Hansson), Falshult, Elsa Svensson (Olsson), Siggamåla, Alma Mattsson (Gustavsson), Farabol, Herta Olofsson, Höghult. Pojken i förgrunden heter Torsten och är son till läraren Bror Emil Svensson i Farabol.


Farabols skola, klass 1-6, 1937
Lärare: Bror Emil Svensson och Valborg Bengtsson

Bakre raden från vänster: Gösta Olofsson, Kurt Olsson, Assar Svensson (Kärregård), Fritz
Svensson, Valborg Bengtsson, Allan Persson, Bror Emil Svensson.

Rad två och tre från vänster: Tage Persson, Harry Adolfsson, Kurt Svensson, Bertil Jonasson,
Rosa Peterson, Karin Karlsson, Agnes Svensson, Gösta Håkansson, Elsa Johansson, Gösta
Bengtsson, Svea Karlsson, Folke Olsson, Britta Karlsson, Uno Pettersson, Rune Håkansson,
Einar Adolfsson, Agda Persson, Ivar Håkansson, Anna-Lisa Olsson, Gurli Svensson.

Rad fyra från vänster: Ruth Håkansson, Mary Larsson, Ivan Håkansson, Bengt Johansson,
Torsten Svensson, Allan Peterson, Stig Svensson, Artur Svensson, Alice Karlsson, Rut
Svensson, ?.

Främre raden från vänster: Rut Håkansson, Margit Adolfsson, Nanna Svensson, Lisa Nilsson,
Anna-Lisa Olsson, Allan Håkansson, Egon Svensson, Margit Pettersson, Mary Möller, Margit
Jonasson, Uno Jonasson, Margit Bergman, Elsa Svensson.


Farabols skola klass 1-2 1939
Lärare Valborg Bengtsson

Bakre raden från vänster: Karl-Olof Svensson, Agne Larsson, Allan Pettersson, Hugo Svensson.
Mellanraden från vänster: Elin Johansson, Kerstin Jonasson, Valter Karlsson, Torsten Håkansson, Karin Jeppsson, Svea Larsson Sonja Olsson.
Främre raden från vänster: Kerstin ?, Inga Svensson, Inga Svensson, Mary Möller.


Farabols skola klass 1-2, 1941-42
Lärare: Valborg Bengtsson

Från vänster: Greta Svensson, Farabols Nabbe, Dagny Svensson, Falshult, Anna Johansson, Farabol, Klas Olsson, Falshult, Martha Bengtsson, Farabol, Saga Sunesson, Siggamåla, Lennart Johansson, Falshult, Olle Olsson, Farabol.


Klass 3-4-5-6 Läsåret 1941-42
Lärare: Bror Emil Svensson


Bakre raden: Valter Karlsson, Torsten Håkansson, Ivan Håkansson, Uno Johansson, Artur Svensson,
Egon Svensson, Allan Petersson, Agne Larsson, Bengt Johansson

Andra raden: Stig Svensson, Per-Gunnar Olsson, Karl-Olof Svensson, Hugo Svensson, Erik Håkansson

Främre raden: Britta Olsson,  Ada Svensson, Inga Svensson,  Inga Svensson, Sonja Olsson, Svea Svensson,
Karin Jeppsson, Mary Möller, Margit Johansson, Kerstin Johansson, Elin Johansson


Farabols skola årskurs 1-6, 1943
Lärare Bror Emil Svensson och Valborg Bengtsson

Bakre raden från vänster: Bror Emil Svensson, Lennart Johansson, Erik Håkansson, Allan Pettersson, Agne Larsson, Torsten Håkansson, Karl-Olof Svensson, Valter Karlsson, Per-Gunnar Olsson, Hugo Svensson, Valborg Bengtsson.

Mellanraden från vänster: Gösta Bengtsson, Allan Björkman, Svea Svensson, Olle Olsson, Klas Olsson, Elin Johansson, Vesa Rastas, Kerstin Johansson, Dagny Svensson, Sonja Olsson, Marta Bengtsson, Britta Olsson, Hjördis Olofsson, Saga Sunesson, Göran Svensson.

Främre raden från vänster: Anna Johansson, Mary Möller, Inga Svensson, Inga Svensson, Karin Jeppsson, Ada Svensson.


Farabols skola, klass 3-6 år 1943-44
Lärare: Bror Emil Svensson.

Bakre raden från vänster: Erik Håkansson, Per-Gunnar Olsson, Valter Karlsson, Agne Larsson, Elin Johansson, Inga Svensson, Inga Svensson, Bror Emil Svensson

Mellanraden från vänster: Greta Svensson, Anna Johansson, Marta Bengtsson, Saga Sunesson, Britta Olsson, Dagny Svensson, Ada Svensson, Hugo Svensson.

Främre raden från vänster: Lennart Johansson, Vesa Rastas, Olle Olsson, Klas Olsson.


Farabols skola klass 1-2, läsåret 1945-46
Lärare: Ida Olsson

Bakre raden från vänster: Bror Johansson, Kerstin Johansson, Lilian Olsson, Kerstin Håkansson, Mandis Olofsson.

Främre raden från vänster: Ernfrid Svensson, Yvonne Olofsson, Berit Olsson, Ulla Johansson, Gösta Johansson, Karl Olofsson, Britt Björkman.


Farabols skola klass 3-6, 1945-46
Lärare: Bror Emil Svensson

Bakre raden från vänster: Allan Björkman, Farabol, Paavo ? (finsk pojke som bodde hos Hindbergers) Farabol, Göran Svensson, Farabol, Lennart Johansson, Falshult, Martha Bengtsson, Farabol, Saga Sunesson, Siggamåla, Anna Johansson, Farabol, Birgit Sjögren, Siggamåla.

Främre raden: Majken Svensson, Falshult, Anna-Maria Svensson, Farabols Nabbe, Dagny Svensson, Falshult, Greta Svensson, Farabols Nabbe, Raymond Olsson, Farabol, Klas Olsson, Falshult, Olle Olsson, Farabol.


Farabols skola klass 1-2, läsåret 1948-49
Lärare: Hjördis Persson

Främre raden från vänster: Tage Olsson, Björkefall, Karl Bengtsson, Björkefall, Hasse Lennartsson, Farabol, Arne Roos, Farabol.

Andra raden: Gunvor Björkman, Farabols Nabbe, Klara Johansson, Farabol, Anita Svensson, Falsehult, Ingegerd Brorsson, Farabols Nabbe.

Tredje raden: Ingebert Olofsson, Farabol, Gertrud Olofsson, Hjorthyltan, Agne Olsson, Farabol, Maj-Britt Persson, Björkefall. Lärarinnan Hjördis Persson och hennes son Jörgen.


Farabols skola klass 3-4, läsåret 1948-49
Lärare: Lisbeth Håkansson

Raden längst till vänster: Gunnar Johnsson, Artur Roos, Kerstin Håkansson

Andra raden: Bertil Brorsson, Monika Håkansson, Kerstin Johansson, Raymond Olsson.

Tredje raden: Gösta Johansson, Karl Olofsson, Ulla Johansson, Mandis Olofsson, Ann-Mari Svensson, Lilian Olsson, Berit Olsson, Bror Johansson.

Fjärde raden: Marianne Adolfsson, Britt Björkman, Yvonne Olofsson.


Farabols skola klass 2, 1951
Lärare: Anna Hammar
(Fotot är taget utanför Kåraboda skola)

Bakre raden från vänster: Jörgen Persson, Uno Lethin, Ingemar Olsson, Ingegerd Johansson.
Främre raden från vänster: Laila Klaesson, Hjördis Johnsson, Stina Olsson, Berit Sunesson, Gunnel Olsson, Gunhild Johnsson, Eva Persson, Rosa Bengtsson, Erik Johnsson.


Farabols skola klass 1-2, läsåret 1953-54
Lärare: Evy Englund

Första raden från vänster: Eva Ivarsson, Siggamåla, Monika Carlsson, Farabol, Lory Sigvardsson, Farabol.

Bakre raden från vänster: Olle Andersson, Farabol, Birgit Brorsson, Farabols Nabbe, Birgit Westergren, Farabol.


Farabols skola klass 3-4, läsåret 1954-55
Lärare: Ingvar Persson

Bakre raden från vänster: Lars-Göran Jönsson, vikarierande lärare Ruth Persson, Bert-Åke Bengtsson, Lars-Erik Persson, Ulf Persson, Tommy Johansson, Nils Johansson, Inge Johansson.

Mellersta raden från vänster: Mait Sandin, Marita Åkesson, Gun-Britt Olsson, Birgit  Brorsson, Mona Nilsson, Eira Klaesson, Gunde Gustavsson, Birgit Magnusson, Olle Andersson, Inga-Lill Olsson.

Främre raden från vänster: Birgit Westergren, Inga Carlsson, Monika Carlsson, Gunnel Olsson, Lory Sigvardsson, Siv Olsson, Gunhild Svensson, Birgitta Johansson, Ros-Marie Rooth, Maj-Gun Carlsson.


Farabols skola klass 3-4, 1955
Lärare: Ingvar Persson

Bakre raden från vänster: Ulf Persson, Lars-Erik Persson, Tommy Johansson, Evert Nilsson, Bert-Åke Bengtsson, Inge Johansson, Gunde Gustafsson, Nils Johansson.

Mellersta raden från vänster: Lars-Göran Jönsson, Gunnel Olsson, Birgitta Andersson, Inga-Lill Olsson, Birgit Westergren, Gun-Britt Olsson, Mona Nilsson, Gunhild Svensson, Birgit Brorsson, Olle Andersson, vikarierande lärare Ruth Persson.

Främre raden från vänster: Birgit Magnusson, Ros-Marie Rooth, Marita Åkesson, Lory Sigvardsson, Eira Klaesson, Siv Olsson, Mait Sandin, Inga Carlsson, Birgitta Johansson, Monika Karlsson.


Farabols skola klass 3-4, 1956-57
Lärare: Ingvar Persson

Främre raden från vänster: Åsa Gunnarsson, Sven-Åke Åkesson, Kenneth Jönsson, Birgit Magnusson, Inga-Lill Olsson.

Andra raden: Bengt Nilsson, Birgitta Andersson, Lisbeth Bengtsson, Ulf Persson, Evert Nilsson.

Tredje raden: Eva Albertsson, Rolf Rooth, Kristina Hindberger (Prahl), Marita Åkesson, Eira Klaesson.

Fjärde raden: AnnChristin Olsson, Kenneth Hindberger (Prahl), Siv Olsson, Lars-Erik Persson, Tommy Johansson.

Femte raden: Jeppe Hermansson, Marita Persson, Birgitta Johansson, Ros-Marie Rooth, Lory Sigvardsson, Monica Karlsson.


Klass 3-4 läsåret 1956-57
Lärare: Ingvar Persson


Bakre raden: Kenneth Hindberger, Sven-Åke Åkesson, Evert Nilsson, Kenneth Jönsson, Jeppe Hermansson, Ulf Persson, Åsa Gunnarsson, Monika Karlsson, Birgitta Johansson

Främre raden: Inga-Lill Olsson, Kristina Hindberger, Lisbeth Bengtssson, Marita Åkesson,
Birgitta Andersson, Ros-Marie Rooth, Eva Albertsson, Birgit Magnusson, Siv Olsson, Marita Persson, Ann-Kristin Olsson, Lory Sigvardsson, Eira Claesson, Bengt Nilsson, Tommy Johansson, Rolf Rooth, Lars-Erik Persson

Farabols skola klass 3-4, 1957-58
Lärare: Ingvar Persson

Bakre raden från vänster: Rolf Rooth, Bo Olsson, Jeppe Hermansson, Kristina Hindberger, Eva Albertsson, Åsa Gunnarsson, Lena Nilsson, Ann-Kristin Olsson, Marita Persson, Kenneth Hindberger.

Andra raden: Kristina Persson, Lisbeth Bengtsson, Birgitta Andersson, Kenneth Jönsson, Uno Olsson.

Främre raden: Berit Hindberger, Anita Bengtsson, Bengt Nilsson, Sven-Åke Åkesson, Olle Persson, Alf Björkman, Kjell Jönsson.


Farabols skola klass 3-4, år 1959
Lärare: Ingvar Persson

Bakre raden från vänster: Claes-Göran Olsson, Kåraboda, Anders Gunnarsson, Väghult, Bengt Olsson, Dalanshult, Bo Nilsson, Dalanshult, Bo Gustavsson, Väghult, Tommy Bengtsson, Kåraboda.

Främre raden från vänster: Rut Persson (Ingvars fru), Farabol, med dottern Gun i knäet, Angela Sigvardsson, Väghult, Monica (Pia) Olsson, Björkefall, Birgitta Olsson, Dalanshult, Berit Hindberger, Farabol, Monica Åkesson, Hjorthyltan, Solgerd Brorsson, Farabols Nabbe.