Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips till Margareta SkogsgårdhKälleboda skola

Källeboda skola 1912, klass 5-6
Lärare: kantor Otto Nilsson

Bakre raden från vänster: Adolf Persson, Bernhard Johnsson, Sven Persson, Gösta Bohlin, Klara Hult, Elisabeth Persson, kantor Otto Nilsson, Ruth Andersson, Karin Olsson,
Anna Thomasson, Hilma Berntsson, Elsa Hult.

Andra raden: Albert Jönsson, Harry Karlsson, Ernst Johansson, Albert Nilsson, Edvin Sällström, Torsten Olsson, Albert Larsson, Karl Karlsson, Arvid Karlsson, Manne Olsson, Thea Bohlin, Ingeborg Olsson, Edit Bengtsson, Anna Kjellsson, lärarinnan Ida Olsson (syster Ida som vikarierade för kantorn när han var sjukledig), Alma Jönsson, Lilly Johnsson, Ester Brodin,
Julia Bengtsson, Annie Karlsson, Ruth Jönsson, Ruth Håkansson.

Tredje raden: Olof Jönsson, Einar Magnusson, Oskar Bergström, Algot Svensson,
Gustav Olsson, Einar Blomkvist, Allan Karlsson, Hjalmar Magnusson, Oskar Lindström,
Hulda Stjärnberg, Betty (efternamn okänt), Ida Svensson, Ebba Larsson, Ina Nilsson,
Olga Nilsson, Ruth Svensson, Ida Mattsson, Frida Kjellman, Alice Karlsson, Gerda Svensson, Elsa Thomasson.

Främre raden: Ragnar Olsson, Gunnar Håkansson, Ruth Karlsson, Ruth Karlsson,
Anna Svensson, Ruth Melander, Alfhild Olsson, Greta Sällström, Nancy Olsson, Tyra Jönsson,
Hilda Kjellman, Nanna Lindström.


Källeboda skola, klass 3-4 år 1922
Lärare: Daga Andersson

Bakre raden från vänster: Ragnhild Bengtsson, Elsa Nilsson, Herta Svensson, Astrid Karlsson, Lydia Lindström, Olga Brodén, Knut Johansson, Ragnar Ekström, Sixten Lönqvist, Arne Olsson, Yngve Stjärnqvist, Oskar Svensson.

Andra raden från vänster: Rut Olsson, Greta Gustavsson, Sara Johnsson, Margit Rönnberg, Ernst Brodén, Valter Persson, Olof Johansson, lärarinnan Daga Andersson, Folke Blomqvist, Albert Karlsson, Oskar Nilsson, Algot Törnqvist, Gunnar Karlsson, Bertil Bengtsson.

Tredje raden från vänster: Astrid Svensson, Ida Bengtsson, Agda Karlsson, Anna Bengtsson, Gunhild Nilsson, Hanna Jonasson, Astrid Andersson, Hanna Stjärnberg, Alma Fransson, Gösta Olsson, Verner Johansson, Gustav Karlsson.

Främre raden: Gunhild Nilsson, Linnéa Svensson, Elin Karlsson och på knä Nils Svensson.


Klass 3-4, år 1932
Lärare: Daga Andersson


Övre raden från vänster: Östen Nilsson, Karl Skogman, Ivar Eriksson, Evert Johansson, Reinhold Söderlund, Arne Persson, Stig Lönnqvist.

Andra raden: Ella Karlsson, Henning Svensson, Kurt Lönnqvist, Wilmar Rietz, Nils Törnqvist, Verner Svensson, Gunnar Olsson, Sven-Gösta Jönsson, Bertil Olsson, Sven Olsson, Karl-Olof Bengtsson, Nils Tomasson, Erik Jönsson, Ester Bengtsson, Tea Olsson, Ragnhild Lindqvist.

Tredje raden: Gurli Olsson, Inez Rietz, Ebba Svensson, Gudrun Svensson, Sylvia Åkesson, lärare Daga Andersson, Ella Jönsson, Marianne Fredriksson, Herta Persson, Maj-Britt Bengtsson.

Främre raden: Herta Svensson, Vivan Karlsson, Elsa Larsson, Ebba Svensson, Elsa Karlsson, Judit Johansson, Ingrid Lövqvist, Rut Svensson.

Källeboda skola 1934 klass 1-2
Lärarinna: Ada Andersson

Främre raden från vänster: Olle Jönsson, Bertil Svensson, Herta Karlsson, Ada Eriksson, Berta Björnsson, Alva Persson, Ada Gustavsson, Stina Lindström, Marianne Karlsson, Alice Rietz.
Bakre raden från vänster: Oskar Persson, Uno Svensson, Ove Alfredsson, Nils Th. Nilsson, Nils Björnsson och Per Antonsson.


Källeboda skola klass 5-6 1938
Lärare Axel Löfqvist

Bakre raden från vänster: Nils Svensson, Einar Björnsson, Kurt Olsson, Ruth Olsson, Gunborg Fast, Britt Jönsson, Ella Eriksson, Sten Nilsson, Per Antonsson, Torsten Berndtsson.

Mellanraden från vänster: Sven Björnsson, Torsten Kastell, Elsie Johnsson, Iris Karlsson, Inez Johansson, Irma Lönqvist, Berna Nilsson, Iris Thörnkvist, Hugo Olsson, Egon Björkman.

Främre raden från vänster: Nils Nilsson, Stig Olsson, Bertil Lindström, Oskar Persson, Arne Olsson.


Källeboda skola våren 1939 klass 5-6
Lärare: Axel Löfqvist

Sittande på marken från vänster: Nils Persson, Uno Olsson, Olle Jönsson och Per Persson.
Sittande på bänken fr v: Herta Karlsson, Marta Olsson, Kerstin Larsson, Ada Gustavsson, Elsie Johnsson, Marianne Karlsson, Stina Lindström, Berta Björnsson, Hanna Olsson, Alice Rietz, Maj-Britt Stahre, Ada Svensson och Alva Karlsson.
Stående fr v: Ove Alfredsson, Nils Nilsson, Sven Björnsson, Allan Svensson, Sten Nilsson, Per Antonsson, Bertil Lindström, Nils Bengtsson, Hans Olsson, Gurt Persson, Bertil Svensson, Egon Olsson (Björkman).
Översta raden fr v: Bertil Kastell, Oskar Persson, Bertil Törnkvist, Nils Björnsson, Uno Eriksson och Hugo Olsson.


Källeboda skola klass 1-2 år 1940
Lärare: Margareta Pettersson

Bakre raden från vänster: Ingeborg Lindkvist, Karin Hallberg, Hanna Svensson, Berit Kjellsson, Dagny Svensson, Maj-Britt Olsson.

Mellanraden från vänster: Ivar Persson, Assar Eriksson, Uno Lindström, Gösta Persson.

Främre raden från vänster: Erik Jönsson, Egon Persson, Åke Thörnqvist, Uno Karlsson.


Källeboda skola, klass 3-4, år 1940
Lärare Daga Andersson.

I vänstra bänkraden sitter: Rune Martinsson och Helge Björkman, Hasse Lönnqvist och Bertil Persson, Sylvia Ritz, Gerd Johansson och Ester Persson.

I mellersta bänkraden sitter: Arne Nilsson, Per Persson och Lennart Olsson, Yngve Lindström och Lars-Erik Olsson, Inga-Britt Andersson och Ella Persson, Britta Thomasson och Maja Jönsson, Ruth Persson och Asta Kastell, Gunnel Björnsson och Elsa-Viola Eriksson.

I högra bänkraden sitter: Jarl Olsson och Alf Olsson, Elving Lindqvist och Karl Olsson, Lars Nilsson och Torsten Karlsson, Bertil Svensson och Göte Skogman, ? och Sture Lövstedt, Erik Flyberg och Assar Nilsson.

Källeboda skola klass 3-4, år 1942
Lärare: Daga Andersson.

Bakre raden från vänster: Herbert Karlsson, Uno Lindström, Ingemar Johansson, Bengt Olsson, Åke Jeppsson, Hasse Lönnqvist, Ingemar Simonsson, Oskar Lindkvist, Åke Thörnkvist, Karl-Erik Lindström.

Mellanrad 1 från vänster: Ivar Persson, Yngve Svensson, Uno Karlsson, Sten-Roland Magnusson, Hans Jönsson, Erik Karlsson, Rolf Rosenström, Jarl Olsson, Egon Persson, Ove Ericsson, Arthur Olsson, Nils Jönsson.

Mellanrad 2 från vänster: Svea Jönsson, Lissie Olsson, Gudrun Larsson, Berit Kjellsson, Gerd Johansson, Sylvia Rietz, Doris Olsson, Gunborg Jönsson.

Främre raden från vänster: Maj-Britt Svensson, Gun-Britt Ivarsson, Lilly Skogman, Inga-Britt Olsson, Hanna Svensson.


Klass 5-6 läsåret 1943-1944
Lärare: Axel Löfqvist

Bakre raden: Gunborg Jönsson, Sylvia Rietz, Hanna Svensson, Berit Kjellsson, Ann-Marie Nilsson,
Gunilla Jönsson, Gerd Johansson

Andra raden: Lilly Skogsman, Inga-Britt Olsson, Gun-Britt Svensson, Maj-Britt Svensson, Svea Jönsson,
Gudrun Larsson, Doris Olsson, Åke Lindström, Ingemar Johansson, Erik Olsson

Tredje raden: Uno Lindström, Uno Karlsson, Ove Eriksson, Nils Jönsson, Oskar Lindqvist,
Karl-Erik Lindström, Ivar Persson, Bengt Olsson, Rune Martinsson

Främre raden: Assar Olsson, Hans Jönsson, Herbert Karlsson, Yngve Svensson, Åke Thörnqvist,
Erkki Laaksonen, Yngve Lindström


Källeboda skola, klass 1-2, läsåret 1946-47
Lärare: Margareta Pettersson

Rad 1: Astrid Svensson, Siv Jeppsson, Britta Persson, Inga Svensson.
Rad 2: Elin Eriksson, Anita Svensson, Birgit Jönsson, Jerker Blomqvist.
Rad 3: Stig Jönsson, Bror Ivar Johnsson, Karl-Eric Wärn, Ernfrid Svensson.
Rad 4: Anders Hansson, Yngve Svensson, Lars Simonsson, Ina Olsson.
Rad 5: Elsie Lindström, Gert Olsson, Lennart Håkansson, Ella Persson.


Källeboda skola klass 3-4, 1946-47
Lärare: Daga Andersson.

Rad 1: Kerstin Larsson, Brödhult, Kerstin Nilsson, Kyrkhult, Ina Kastell, Brödhult, Harriet Folkesson, Kyrkhult.

Rad 2: Majken Svensson, Brödhult, Ingrid Karlsson, Källeboda, Maj-Britt Olsson, Kyrkhult, Evelyn Simonsson, Kyrkhult.

Rad 3: Anna Lindqvist, Brödhult, Inga-Britt Olsson, Kyrkhult, Khäte Gustavsson, Kyrkhult, Ulla Hansson, Kyrkhult.

Rad 4: Mona Ivarsson, Kyrkhult, Nanna Jönsson, Isaksmåla, Bengt Folkesson, Kyrkhult, Stig Olsson, Källeboda.

Rad 5: Rolf Nilsson, Källeboda, Sten Olsson, Källeboda, Evald Jönsson, Tulseboda, Bengt Wessman, Kyrkhult.

Rad 6: Ella Andersson, Mörkamåla, Helge Lindström, Levershult, Birgit Svensson, Brödhult.


Källeboda skola klass 5-6, 1949
Lärare Axel Löfqvist

Bakre raden från vänster: Tage Olsson, Bengt Wessman, Rolf Nilsson, Sten Olsson, Bengt Folkesson, Göran Nilsson, Evald Jönsson, Tore Johnsson.

Andra raden från vänster: Kerstin Larsson, Kerstin Nilsson, Mona Ivarsson, Ella-Majbritt Olsson, Eva Johansson, Ingrid Karlsson, Harriet Folkesson, Ella Svensson, Maj-Britt Olsson, Majken Svensson, Ella Andersson.

Tredje raden från vänster: Käthe Gustafsson, Inga-Britt Olsson, Eivor Nilsson, Ulla Hansson, Birgit Svensson, Evelyn Simonsson, Nanna Jönsson, Birgit Björkman, Ina Kastell

Främre raden från vänster: Ove Adolfsson, Kenneth Svensson, Rolf Magnusson, Stig Olsson, Helge Lindström, Karl-Gunnar Olsson, Lars Mauritzon, Björn Häggström, Kurt Ivarsson


Källeboda skola klass 1, 1950-51
Lärare: Siri Ohlsson

Bakre raden från vänster: Raivo Kask, Kyrkhult, Febe Hult, Mörbohult, Ann-Kristin Olsson, Kyrkhult, Inger Svensson, Kyrkhult, Ann-Margreth Thörnqvist, Kyrkhult, Maj Erlandsson, Tulseboda.

Mellanraden från vänster: Kurt-Lennart Södlund, Jutanäs, Karl-Erik Södlund, Jutanäs, Kaarel Grav, Kyrkhult, Bengt Bengtsson, Mörbohult, Sune Nilsson, Kyrkhult, Ingemar Nilsson, Kyrkhult, Eivor Svensson, Källeboda, Karin Svensson, Källeboda.

Främre raden från vänster: Eva Kärregård, Källeboda, Bodil Thomasson, Brödhult Lilla, Siv Bengtsson, Kyrkhult, Kent Nilsson, Tulseboda, Elisabet Svensson, Kyrkhult, Lars Trawén, Kyrkhult.

Fotnot: Raivo Kask och Kaarel Grav var estniska flyktingar som tillsammans med sina familjer kom till Kyrkhult 1950 och bodde i Läkarvillan under något år.


Klass 1 läsåret 1952-1953
Lärare: Siri Ohlsson


Stående från vänster: Inge Jönsson, Torgny Larsson, Gösta Saar, Lena Fredriksson, Ingvar Evaldsson, Monica Assarsson, Peter Kimberg, Kerstin Lundberg, Agne Hansson, Gunnel Olsson, Inga-Lill Ingemansson, Iris Martinsson, Ewy Pettersson, Christer Eriksson.

Sittande från vänster: Hans Holmén, Christer Ivarsson, Kent Brorsson, Roland Hult, Jan Johansson, Göran Nilsson.

Klass 2 läsåret 1953-1954
Lärare: Anna-Lena Kober


Stående från vänster: Agne Hansson, Jan Johansson, Hans Holmén, Evy Pettersson, Monica Assarsson,
Iris Martinsson, Gunnel Olsson, Kerstin Lundberg, Göran Nilsson, Inga-Lill Ingemansson, Christer Ivarsson, Kent Svensson

Sittande från vänster: Torgny Larsson, Ingvar Evaldsson, Roland Hult, Lena Fredriksson, Inge Jönsson, Christer Eriksson, Gösta Saar, Peter Kimberg


Källeboda skola klass 1 läsåret 1954-1955
Lärarinna: Anna-Lena Kober.


Främre raden från vänster: Kristina Gustafsson, Kyrkhult, Ulla-Britt Nilsson, Källeboda,
Anita Olsson, Stora Brödhult, Siv Persson, Lilla Brödhult, Ingela Larsson, Stora Brödhult,
Inger Runesson, Kyrkhult, Berit Svensson, Tulseboda, samt Aina Svensson, Källeboda.

Bakre raden från vänster: Hasse Börjesson, Tulseboda, Bo Carlsson, Kyrkhult, Kjell Persson,
Mörbohult, Lars-Åkesson, Kyrkhult, Magnus Ljunggren, Tulseboda, Jan Ottosson, Kyrkhult,
Yngve Svensson, Källeboda, Helge Johansson, Tulseboda, Jan-Ola Sällström, Kyrkhult, Bo
Blomqvist och Mary Pettersson, båda Tulseboda.


Källeboda skola klass 6, 1954-55
Lärare: Axel Löfqvist

Bakre raden från vänster: Åke Evaldsson, Lennart Oscarsson, Leif Wickell, Arne Persson, Per Eriksson, Yngve Lundberg, Evert Svensson, Lars Andersson, Egon Karlsson, Solveig Blomqvist, Rolf Danielsson, Gun Pettersson, Eva Persson, Kerstin Augustsson.

Andra raden från vänster: Britt Bengtsson, Anita Folkesson, Anita Olsson, Ingrid Johansson, Berit Svensson, Eivor Olsson, Ingrid Nilsson, Ingrid Bengtsson.
Främre raden från vänster: Håkan Olsson, Kennert Svensson, Assar Jönsson, Philip Jönsson, Axel Håkansson, Stig Janzon, Gert Larsson.