Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips till Margareta Skogsgårdh


Klicka på det årtionde du vill se skolfoton från

 

 


Kyrkhults skola

Klass 1 läsåret 1951-52, Kommunalhuset
Lärare: Anna Persson


Bakre raden: Sven-Ingvar Ingvarsson, Harry Nilsson, Mats Holmqvist, Leif Persson, Gunder Svensson,
Ingvar Skogsgårdh, Sven Erik Nilsson, Bo Olsson, Anders Trawén, Bertil Wickell, Sven-Uno Svensson,
Jan Thulemark, Rune Nilsson

 Främre raden: Inge Börjesson, Lennart Thomasson, Tryggve Nilsson, Kristina Simonsson,
Gun-Britt Persson, Ingrid Söderlund, Anne-Marie Olsson,  Britt-Marie Olsson, Barbro Persson,
Inger Mauritzon, Inga-Lill Svensson, Rosita Svensson, Barbro Svensson


Kyrkhults skola klass 7 Kommunalhuset läsår 1951-52
Lärare: Folke Svensson

Bakre raden från vänster: Berit Olsson, Elsa Svensson, Kerstin Tullbom, Ulla-Britt Johansson, Inga-Lisa Olsson, Vanja Forsberg, Elsie Svensson, Siv Danielsson, Solveig Karlsson.

Främre raden från vänster: Gert Nilsson, Ingvar Karlsson, Raymond Svensson, Ingemar Arvidsson, Artur Roos, Karl Olofsson.


Kyrkhults skola, skolköket, klass 4 1952
Lärare: Fritz Albertsson.

Främre raden från vänster: Ulf Albertsson, Björn Holmqvist, Ove Olsson, Roye Nilsson, Rune Svensson, Lars Johansson, Olle Nilsson, Kenneth Ohlsson, Gun Johansson, Evy Svensson, Ingrid Karlsson, Hanna Svensson, Majvor Nilsson.

Bakre raden från vänster: Stig Flyberg, Anders Estenbjer, Inge Svensson, Per-Ivar Jönsson.


Kyrkhults skola Kommunalhuset, klass 1, läsåret 1953-54
Lärare: Anna Persson

Främre raden från vänster: Gunnar Erlandsson, Thomas Granekull, Birgitta Adolfsson, Göran Sällström, Birgitta Karlsson,
Andra raden från vänster: Göran Svensson, Inger Stahre, Ingegerd Thomasson, Jan-Åke Håkansson,
Tredje raden från vänster: Gert Svensson, Saga Blomqvist, Kerstin Wickell, Lena Carlsson,
Fjärde raden från vänster: Krister Fredriksson, Kerstin Svensson, Margareta Hansson, Bert Lünninger, Bo-Göran Runeson,
Bakre raden från vänster: Barbro Nilsson, Gunilla Erlandsson, Gunilla Häggström.


Kyrkhults skola, skolköket, klass 4, år 1954-55
Lärare: Kerstin Pagels

Främre raden från vänster: Birgitta Olsson, Ingert Mauritzon, Lars Ivar Hansson.
Andra raden: Kent Nilsson, Barbro Persson, Anders Trawén, Wiebke Kamm.
Tredje raden: Sven-Uno Svensson, Marita Yngvesson, Rosa Bengtsson, Ingrid Söderlund.
Bakre raden: Kjell-Göran Johansson, Lars Andersson, Inge Börjesson, Sven-Erik Nilsson och Leif Persson.


Kyrkhults skola Kommunalhuset klass 7 1954
Lärare: Fritz Albertsson.

Bakre raden från vänster: Claes Hultberg, Ingemar Ingemansson, Anders Estenbjer, Rune Svensson, Stig Flyberg, Inge Danielsson, Roye Nilsson, Alf Svensson, läraren Fritz Albertsson.

Mellanraden från vänster: Marita Thomasson, Hanna Svensson, Stig Mattsson, Lars Johansson, Kenneth Ohlsson, Ove Olsson, Inge Svensson, Björn Holmqvist.

Främre raden från vänster: Anita Karlsson, Ingrid Bengtsson, Ingrid Karlsson, Evy Svensson, Majvor Nilsson, Ing-Britt Olsson, Siv Johansson.


Kyrkhults skola, klass 1, 1955-56
Lärare Anna Persson

Bakre raden från vänster: Aina Söderlund, Ingrid Kärregård, Inga-Lill Thörnqvist, Britt-Marie Erlandsson, Berit Lundberg, Jeanette Folkesson, Lena Persson.
Mellersta raden frän vänster: Roy Assarsson, Bengt-Göran Yngvesson, Stefan Thulemark, Gunnar Blomqvist, Dan Persson, Jan-Åke Lennartsson.
Främre raden: Lars-Olof Bengtsson, Tord Nilsson, Per-Olof Håkansson, Ronnert Henningsson, Karl-Erik Karlsson, Hans-Jerker Albertsson, Krister Bengtsson, och Torgny Svensson.


Kyrkhults skola klass 3, 1955-56
Lärare: Fritz Albertsson och Arne Tenland

Bakre raden från vänster: Birgitta Adolfsson, Kyrkhult, Saga Blomqvist, Tulseboda, Birgitta Karlsson,Mörbohult, Gunilla Erlandsson, Tulseboda, Kerstin Svensson, Kyrkhult, Maj-Lis Leandersson, Röshult, Gunilla Häggström, Rönås, Margareta Hansson, Baggemåla, Inger Stahre, Kyrkhult, Ingrid Olsson, Ebbemåla, Barbro Nilsson, Kyrkhult, Kerstin Wickell, Kyrkhult, Birgitta Lönegård, Hovmansbygd, Lena Carlsson, Kyrkhult, Ingegerd Thomasson, Mörbohult.

Främre raden från vänster: Göran Svensson, Källeboda, Tomas Thomasson, Röshult, Göran Sällström, Kyrkhult, Jan-Åke Håkansson, Kyrkhult, Bert Lünninger, Mörbohult, Bo-Göran Runeson, Kyrkhult, Gunnar Erlandsson, Tulseboda, Thomas Löwenadler, Hovmansbygd, Gert Svensson, Mörbohult.


Kyrkhult. Klass 4, läsåret 1955-1956.
Lärare Hugo Ahlström.

Bakre raden från vänster. Peder Kimberg, Agne Hansson, Kjell-Åke Nilsson, Östen Svensson, Kenneth Granlund, Christer Ericsson, Ingvar Evaldsson, Åke Johansson, Hugo Ahlström.

Mellersta raden från vänster. Torgny Larsson, Tommy Ottosson, Göran Nilsson, Christer Runesson, Kent Brorsson, Gösta Saar, Roland Hult, Inge Jönsson, Christer Ivarsson.

Främre raden från vänster. Inga-Lill Ingemansson, Gunnel Olsson, Kerstin Lundberg, Maj Svensson, Eva Svensson, Monica Assarsson, Gun Kroncell, Maj-Britt Svensson, Ingrid Svensson, Lilian Gustavsson, Britt-Marie Svensson.


Kyrkhults skola klass 5, läsåret 1955-56
Lärare: Greta Steinberger.

Rad ett till vänster: Kent Nilsson, Lennart Thomasson, Lars Andersson, Leif Persson.
Rad två: Stig Svensson, Kjell-Göran Johansson, Lars Ivar Hansson, Marita Yngvesson.
Rad tre: Ingert Mauritzon, Inge Börjesson, Sven-Erik Nilsson, Barbro Persson, Birgitta Olsson. Rad fyra: Birgit Brorsson, Wiebke Kamm.


Kyrkhults skola klass 6, läsåret 1955-56
Lärare: Karin Högberg.

Främre raden från vänster: Ingemar Nilsson, Stig Svensson, Sune Nilsson, Anita Löwenadler,

Andra raden från vänster: Eva Kärregård, Eivor Svensson, Bodil Thomasson, Kerstin Olsson, Bengt Bengtsson,

Tredje raden från vänster: Birgitta Andersson, Karin Svensson, Maj Erlandsson, Ann-Margreth Thörnqvist, Jan Persson.

Fjärde raden från vänster: Febe Hult, Ann-Kristin Olsson, Roland Leandersson, Inger Svensson, Siv Bengtsson,

Bakre raden från vänster: Kurt-Lennart Söderlund, Lars Trawén, Elisabeth Svenson, Barbro Andersson, Karl-Erik Söderlund och längst bak till höger Laila Andreasson.


Klass 1 läsåret 1956-57
Lärare: Anna-Lena Kober


Bakre raden: Marita Håkansson, Monica Alvarsson, Ingrid Karlsson, Gunilla Björkman, Eva Nilsson,
Lola Adolfsson, Inger Persson, Barbro Olsson, Lizette Björkman

Andra raden: Siv Kimberg, Vincent Henriksson, Lars-Göran Ohlson, Bert Karlsson, Mona Svensson

Främre raden: Lars-Roland Haraldsson, Mats Ivarsson, Bert Nilsson, Börje Hansson, Jim Svensson,
Göran Axelsson


Klass 4 läsåret 1956-57
Lärare: Ulla-Maj Landgren


Bakre raden: Birgitta Lönegård, Gunilla Erlandsson, Gun-Britt Johansson, Saga Blomqvist, Ingrid Olsson,
Barbro Nilsson,

Mellersta raden: Birgitta Kalsson, Maj-Lis Leandersson, Inger Stahre, Kerstin Wickell, Ingegerd Thomasson,
Kerstin Svensson, Birgitta Adolfsson, Margareta Hansson, Gunilla Häggström

Främre raden: Jan-Åke Håkansson, Bert Lünninger, Thomas Löwenadler, Gert Svensson, Göran Sällström,
Bo-Göran Runeson, Gunnar Erlandsson, Göran Svensson, Tommy Thomasson


Klass 6 läsåret 1956-57
Lärare: Greta Steinberger


Bakre raden från vänster: Stig Svensson, Leif Persson, Anders Trawén, Sven-Uno Svensson, Kent Nilsson, Lars-Ivar Hansson, Kjell-Göran Johansson, Bo Olsson

Mellan raden från vänster: Inge Börjesson, Lars Andersson, Lennart Thomasson

Främre raden: Ingert Mauritzson, Barbro Persson, Ingemo Brorsson, Ingrid Söderlund, Marita Yngvesson,
Rosa Bengtsson


Klass 1 läsåret 1958-59
Lärare: Anna Hammar


Bakre raden: Mona-Lis Nilsson, Liselott Björkman, Gunnel Persson, Birgitta Svensson,
Anne Thulemark, Gunnel Karlsson, Åsa Nilsson, Jeanette Björkman, Irene Åkesson, Lisbeth Olsson,
Margreth Hansson

Främre raden:Jan-Åke Olsson, Kjell-Anders Persson, Lars-Uno Nilsson, Jan-Anders Börjesson,
Gert-Erik Svensson, Håkan Björkman, Tommy Nilsson, Göran Olofsson, Gert-Ingvar Ottosson,
Ingemar Olsson


Kyrkhults skola klass 5 läsåret 1958-1959
Lärare: Sten Bergman.


Främre raden från vänster: Tor Johansson, Röshult, Lars Åkesson, Kyrkhult, Lars-Ivar
Olofsson, Ebbemåla, Helge Johansson, Tulseboda, Jan Ottosson och Jan-Ola Sällström, båda
Kyrkhult, Lars-Olof Olsson, Kräftemåla, Hasse Börjesson, Tulseboda, Bo Carlsson, Kyrkhult.
Mellanraden från vänster: Jan-Åke Karlsson, Hovmansbygd, Peter Olsson, Röshult, Benny
Olsson, Fågleboda, Yngve Svensson, Källeboda, Anders Bengtsson, Käringbygden, Bo
Blomqvist, Tulseboda, Kjell Persson, Mörbohult.

Bakre raden från vänster: Marita Karlsson, Röshult, Aina Svensson, Källeboda, Marianne
Johansson, Röshult, Ulla-Britt Nilsson och Siv Persson, båda Källeboda, Mary Pettersson och
Berit Svensson, båda Tulseboda, Kristina Gustafsson, Kyrkhult, Majvor Nilsson, Fågleboda,
Ingela Larsson, Stora Brödhult, Inger Runesson, Kyrkhult, Anita Olsson, Stora Brödhult.
Kyrkhults skola klass 7 läsåret 1958-59
Lärare Ulla-Maj Landgren


Bakre raden från vänster: Birgit Westergren, Ingemo Nilsson, Inga-Britt Söderlund, Inga-Lill Ingemansson, lärare Ulla-Maj Landgren, Gunnel Olsson, Mona Nilsson, Mait Sandin, Kerstin Persson, Gun-Britt Olsson.

Mellanraden från vänster: Maj-Gun Karlsson, Jan-Evert Nilsson, Bert-Åke Bengtsson, Agne Hansson, Olle Andersson, Lars-Göran Jönsson, Gunnel Olsson.

Främre raden från vänster: Inge Johansson, Bengt Svensson, Kjell Svensson, Sven Johansson.

Kyrkhult. Klass 7 B, 1958-1959.
Lärare Sven Hammar
.

Bakre raden från vänster. Eva Svensson, Iris Martinsson, Kent Brorsson, Sven Hammar, Britt-Marie Svensson, Evy Pettersson, Maj Svensson, Ingrid Svensson, Kerstin Lundberg, Maj-Britt Svensson.

Främre raden från vänster. Åke Johansson, Tommy Ottosson, Göran Nilsson, Östen Svensson, Kjell-Åke Nilsson, Christer Ericsson, Roland Hult, Kenneth Granlund, Peder Kimberg, Gösta Saar.


Kyrkhults skola klass 2, 1959-60
Lärare: Karin Lassesson

Bakre raden från vänster: Göran Olofsson, Ebbemåla, Håkan Björkman, Kyrkhult, Ingemar Olsson, Kyrkhult, Gunnel Persson, Hovmansbygd, Jeanette Björkman, Rönås, Irene Åkesson, Kyrkhult, Liselott Björkman, Kyrkhult, Margreth Hansson, Kyrkhult.

Mellanraden från vänster: Kjell-Anders Persson, Brödhult, Gert-Ingvar Ottosson, Kyrkhult, Jan-Anders Börjesson, Bymåla, Tommy Nilsson, Källeboda, Roy Leandersson, Röshult, Lars-Uno Nilsson, Röshult, Gert-Erik Svensson, Kyrkhult.

Främre raden från vänster: Lisbeth Olsson, Röshult, Gunnel Karlsson, Letesmåla, Åsa Nilsson, Fågleboda, Anne Thulemark, Kyrkhult, Birgitta Svensson, Kärringbygden, Mona-Lis Nilsson, Kyrkhult.

Fotograf: Skolvaktmästare och fotograf Olle Carlsson.

Kyrkhults skola klass 7, 1959-60, sista sjuan i Kyrkhult.
Lärare: Sven Hammar

Bakre raden från vänster: Barbro Nilsson, Kyrkhult, Birgitta Adolfsson, Kyrkhult, Ann-Christin Esbjörnsson, Kyrkhult, Inga-Lill Olsson, Kyrkhult, Inga-Britt Forsberg, Knaggelid, lärare Sven Hammar, Marita Åkesson, Hjorthyltan, Gunilla Erlandsson, Tulseboda, Ingegerd Thomasson, Mörbohult, Ingrid Olsson, Ebbemåla.

Andra raden från vänster: Kjell Lindahl, Letesmåla, Saga Blomkvist, Tulseboda, Ros-Marie Roth, Hjorthyltan, Eira Claesson, Dalanshult, Anita Svensson, Skrubbeboda, Monika Carlsson, Farabol, Maj-Lis Leandersson, Röshult, Birgit Magnusson, Kåraboda, Gun-Britt Johansson, Röshult, Inger Stahre, Källeboda, Tommy Johansson, Dalanshult.

Främre raden från vänster: Kjell Andersson, Härnäs, Bert Lünninger, Mörbohult, Bo Sigurdsson, Abborremåla, Jan-Åke Håkansson, Kyrkhult, Göran Svensson, Källeboda, Gert Svensson, Mörbohult, Gunnar Erlandsson, Tulseboda, Evert Nilsson, Dalanshult, Karl-Gunnar Berglund, Hemsjöhult, Olle Johansson, Lönnemåla.