Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips till Margareta Skogsgårdh

Skubbeboda Skola

Skrubbeboda skola, klass 1-6, år 1922
Lärarinna Dina Malm

Bakre raden från vänster: Åke Pettersson, Hemsjö, Valter Andersson, Angölsmåla, Nore Svensson, Karamåla, Ingvar Bengtsson, Hemsjö, okänd, lärarinnan Dina Malm, Sten Klang, Hemsjö, Vigo Olsson, Skrubbeboda, Ragnar Mattsson, Hemsjö, Axel Karlsson, Mörkamåla.

Andra raden: Sixten Olsson, Hemsjö, Nils Svensson, Spinkamåla, Anna-Lisa Johansson, Hallandsboda, Rut Carlsson, Skrubbeboda, Agnes Nilsson, Lönnemåla, Sonja Karlsson, Mörkamåla, Emmy Karlsson, Mörkamåla, Lisa Hermansson, Baggemåla, Hanna Svensson, Spinkamåla.

Främre raden: Elsa Karlsson, Mörkamåla, Ingeborg Johansson, Skärön, Spinkamåla, okänd, Agnes Ryberg, Hemsjö, Frida Gustavsson, Skrubbeboda.


Julfest i Skrubbeboda skola 1925.

1 Lärarinnan Dina Malm, 2 Ingegerd Truedsson, Skrubbeboda, 3 Elin Håkansson, Skrubbeboda, 4 Elsa Ryberg, Hemsjö, 5 Elsa Klang, Hemsjö, 6  Nanna Svensson, Karamåla, 7a Rut Carlsson, Hemsjö, 7b. Greta Ryberg, Hemsjö,  8 Bertil Gustavsson, Hemsjöhult, 9  Frida Gustavsson, Skrubbeboda, 10 Signe Olsson, Hemsjöhult, 11 Carin Carlsson, Hemsjö, 12 Sigfrid Svensson, Karamåla, 13 Helga Nilsson, Lönnemåla, 14 Signe Svensson, Hemsjöhult, 15 Nanna Blomqvist, Hemsjö, 16 Okänd,17  Agnes Ryberg, Hemsjö, 18  Okänd,19 Okänd, 20  Anna-Lisa Johansson, Hallandsboda, 21 Tore Svensson, Spinkamåla, 22 Nils Svensson, Spinkamåla, 23 Svante Bengtsson, Hemsjö, 24 Börje Andersson, 25 Albert Magnusson, Hemsjö, 26 Johan Ryberg, Hemsjö (tomten), 27 Ingvar Bengtsson, Hemsjö, 28 Uno Fast, Hemsjö,29  Nore Svensson, Karamåla, 30 Håkan Truedsson, Skrubbeboda, 31 Okänd,  32 Johan Klang, Hemsjö, 33 Ivar Eriksson, Månasken, 34 Elsa Håkansson (syster till skollärare Carl Håkansson och bodde i skolan), 35 Gottfrid Olsson, Skrubbeboda, 36 Karl Erik Rudolfsson, Hemsjö.


Skrubbeboda skola klass 1-2, läsår 1933-34
Lärare: Greta Svensson

Bakre rade från vänster: Nils Olsson, Uno Svensson, Alvin Andersson, Erland Theandersson, Kurt Olsson, Helge Berntsson.

Främre raden: Eskil ?, Bengt Olsson, Gösta Svensson, Karl-Allan Jönsson, Ann-Marie Andersson, Birgit Svantesson, Linnéa Håkansson, Laila Håkansson, Elsie Andersson, Anna-Lisa Olsson, Annie Karlsson.


Klass 1 och 2 år 1937.
Lärare Greta Svensson.

Stående från vänster: Hans Karlsson, Lars Persson, Karin Andersson, Naimi Mattsson, Birgit Hultberg, Inez Jönsson, Uno Hansson och Ingolf Håkansson. 

Sittande fr v: Jörgen Karlsson, Jan Melander, Ivan Svensson, Lennart Olsson och Arne Johansson.


Skrubbeboda skola klass 3-6, läsår 1937-38
Lärare: Erik B Karlsson

Bakre raden från vänster: Alvin Andersson, Karl-Bertil Berntsson, Helge Berntsson, Ann-Marie Andersson, Elise Fågelström, Egon Svensson, Nils Olsson, Kurt Lindqvist, Ragnar Olsson, Kurt Olsson.

Främre raden: Margit Svensson, Asta Karlsson, Viola Jönsson, Maj-Britt Thomasson, Birgit Svanstesson, Anna-Lisa Olsson, Linnéa Håkansson, Annie Karlsson, Herta Olsson, Laila Håkansson, Gösta Svensson.

Främre raden: Nils Giselsson, Erland Theandersson, Uno Svensson, Herbert Svensson, Sven Svensson, Tore Olsson, Tage Thomasson, Karl-Allan Jönsson, Göte Råberg.


Skrubbeboda skola, klass 1-2, år 1938-39
Lärare: Greta Svensson

Bakre raden från vänster: Lennart Olsson, Hemsjö, Lennart Persson, Månasken, Karl-Erik Olsson, Hallandsboda, Uno Hansson, Baggemåla, Lars Persson, Månasken.

Främre raden från vänster: Åke Svensson, Spinkamåla, Arne Svensson, Abborremåla, Hugo Eriksson Månasken, Karin Andersson, Karamåla, Birgitta Johansson, Skrubbeboda, Inga-Lisa Lindell, Spinkamåla, Naimi Mattsson, Skrubbeboda, Malte Mattsson, Skrubbeboda, Hasse Claesson, Spinkamåla, Jörgen Karlsson, Skrubbeboda.


Klass 3-6 läsåret 1938-39
Lärare: Erik B. Karlsson


Bakre raden från vänster: Ingolf Håkansson, Erland Theandersson, Thore Olsson, Karl-Allan Jönsson,
Jan Melander, Göte Råberg, Tage Tomasson, Gösta Svensson, Alvin Andersson, Ivan Svensson,
Helge Berndtsson

Främre raden från vänster: Linnéa Håkansson, Anna-Lisa Olsson, Birgit Svantesson, Laila Håkansson,
Birgit Hultberg, Ines Jönsson, Asta Karlsson, Herta Olsson, Margit Svensson, Annie Karlsson,
Arne Johansson


Skrubbeboda skola, klass1-2 1939-40
Lärare: Greta Svensson.

Bakre raden från vänster: Birgitta Johansson, Skrubbeboda, Maj-Britt Gunnarsson, Hallandsboda, Inga Johansson, Skrubbeboda, Tea Hansson, Baggemåla, Miljert Arnoldsson, Baggemåla, Ethel Björnsson, Mörkamåla, Inga-Lisa Lindell, Spinkamåla, Kjell Johansson, Hemsjö, Karl-Erik Olsson, Hallandsboda, Lennart Persson, Månasken, Malte Mattsson, Skrubbeboda.

Främre raden: Hasse Claesson, Spinkamåla, Arne Svensson, Abborremåla, Hugo Eriksson, Månasken, Yngve Larsson, Månasken, Åke Svensson, Spinkamåla.


Klass 3-6 läsåret 1939-40.
Lärare var Erik B. Karlsson,
men på bilden ses hans första hustru Karin Karlsson, också lärare.


Övre raden från vänster: Karl-Erik Johansson, Skrubbeboda, Erland Theandersson, Hemsjöhult, Jan Melander, Härnäs, Ivan Svensson, Abborremåla, Arne Johansson, Skrubbeboda, Lennart Olsson, Ingolf Håkansson och Uno Hermansson, Härnäs, Göran Råberg, Hemsjöhult, Uno Hansson, Baggemåla, Lauri Lajonen och Lars Persson, Månasken, lärarinnan Karin Karlsson samt Jörgen Karlsson, Skrubbeboda.
Sittande från vänster: Herta Olsson, Hallandsboda, Margit Svensson, Spinkamåla, Asta Karlsson, Lönnemåla, Inez Jönsson, Härnäs, Anna-Lisa Olsson och Birgit Hultberg, Hallandsboda, Hjördis Karlsson (d.t. lärarinnan), Elsa Johansson, Härnäs, Naimi Mattsson, Skrubbeboda, Karin Andersson, Karamåla,  Annie Karlsson, Lönnemåla, samt Leila Håkansson, Härnäs.      


Skrubbeboda skola klass 3-6 1942-43
Lärare: Erik B Karlsson

Pojkarna längst bak: Karl-Erik Olsson, Hallandsboda, Arne Svensson, Abborremåla.
Flickorna i bakre raden: Ethel Björnsson, Mörkamåla, Miljert Arnoldsson, Baggemåla, Maj-Britt Olsson, Hallandsboda, Karin Andersson, Karamåla, Naimi Mattsson, Skrubbeboda, Stina Nilsson, Hallandsboda, Inga-Lis Lindell, Spinkamåla, Inga Johansson, Skrubbeboda, Tea Hansson, Baggemåla, Birgitta Johansson, Skrubbeboda.

Andra raden från vänster: Lärarens dotter Hjördis Karlsson, Skrubbeboda, Yngve Larsson, Månasken, Lauri Laijonen, Månasken, Åke Svensson, Spinkamåla, Folke Svensson, Mörkamåla, Lennart Olsson, Hemsjö, Kjell Johansson, Hemsjö, Hugo Eriksson, Månasken, Malte Mattsson, Skrubbeboda.

Främre raden fån vänster: Lennart Persson, Månasken, Uno Hansson, Baggemåla, Lars Persson, Månasken, Hasse Klaesson, Spinkamåla, Kjell Klaesson, Spinkamåla, Nils-Åke Olsson, Hallandsboda, Nils Assar Karlsson, Baggemåla, Malte Hultberg, Hallandsboda, Jörgen Karlsson, Skrubbeboda.


Skrubbeboda skola klass 3-6, år 1943
Lärare: Erik B Karlsson

Pojkarna längst bak från vänster: Rune Eriksson, Hemsjöhult, Kjell Claesson, Spinkamåla, Arne Svensson, Abborremåla, Kjell Johansson, Hemsjö, Malte Mattsson, Skrubbeboda, Nils-Åke Olsson, Hallandsboda.

Mellanraden från vänster: Hasse Claesson, Spinkamåla, Lennart Persson, Månasken, Örjan Törstrand, Månasken, Folke Svensson, Mörkamåla, Hugo Eriksson, Månasken, Agne Svensson, Hemsjö, Åke Svensson, Spinkamåla, Malte Hultberg, Hallandsboda, Rune Mattsson, Skrubbeboda, Karl-Erik Olsson, Hallandsboda, Stig Eriksson, Hemsjöhult.

Främre raden från vänster: Tea Hansson, Baggemåla, Hjördis Karlsson, Skrubbeboda, Ethel Björnsson, Mörkamåla, Miljert Arnoldsson, Baggemåla, Maj-Britt Gunnarsson, Hallandsboda, Läraren Erik B Karlsson, Skrubbeboda, Inga-Lisa Lindell, Spinkamåla, Anita Olsson, Hemsjö, Inga Johansson, Skrubbeboda, Kerstin Johansson, Hemsjö, Birgitta Johansson, Skrubbeboda, Yngve Larsson, Månasken, Nils Assar Karlsson, Baggemåla.


Skrubbeboda skola, klass 3-6 1944-45
Lärare: Erik B. Karlsson.

Bakre raden från vänster: Birgitta Johansson, Skrubbeboda, Maj-Britt Gunnarsson, Hallandsboda, Miljert Arnoldsson, Baggemåla, Ethel Björnsson, Mörkamåla, Tea Hansson, Baggemåla, Inga Johansson, Skrubbeboda.

Andra raden från vänster: Malte Hultberg, Hallandsboda, Nils Assar Karlsson, Baggemåla, Rune Eriksson, Hemsjöhult, Folke Svensson, Mörkamåla, Kjell Claesson, Spinkamåla, Rune Mattsson, Skrubbeboda, Nils-Åke Olsson, Hallandsboda, Agne Svensson, Hemsjö, Sven Persson, Månasken, Stig Eriksson, Hemsjöhult, Åke Svensson, Spinkamåla, Örjan Thörstrand, Månasken, Kjell Johansson, Hemsjö, Malte Mattsson, Skrubbeboda, Hugo Eriksson, Månasken.

Främre raden från vänster: Kerstin Johansson, Hemsjö, Kerstin Olsson, Hemsjö, Karin Svensson, Hemsjö, Gudrun Svensson, Hemsjöhult, Maj Danielsson, Mörkamåla, Birgit Olsson, Skrubbeboda, Dagny Björnsson, Mörkamåla, Karin Eriksson, Månasken, Hjördis Karlsson, Skrubbeboda, hunden Puck, Skrubbeboda, Anita Olsson, Hemsjö.
Saknas: Yngve Larsson, Månasken.


Klasss 1-2 läsåret 1948-49
Lärare: Dagny Svensson

Från vänster: Gun Nilsson, Siv Johansson, Inge Danielsson, Marita Thomasson, Birgitta Hansson,
Maj-Lis Larsson, Åke Karlsson


Skrubbeboda skola klass 3-6, 1948
Lärare Erik B Karlsson

Från vänster: Åke Ryberg, Kerstin Gunnarsson, Rolf Johansson, Sylvia Olsson, Siv Danielsson, Stig Svensson, Elsie Svensson, Helge Olsson, Torsten Johansson (Juteström), Eva Ericsson, Vivi Arnoldsson, Ingvar Carlsson, Knut Ericsson, Gerd Jönsson, Raymond Svensson, Siv Larsson, Eva-Britt Persson.


Skrubbeboda skola klass 3-6, 1949
Lärare Erik B Karlsson

Bakre raden från vänster: Vivi Arnoldsson, ? , Marianne ?, Solveig Olsson, Siv Larsson, Stig Svensson, Helge Olsson, Ingvar Carlsson, Torsten Johansson.

Främre raden från vänster: Eva Ericsson, Sylvia Olsson, Eva Svensson, Kerstin Gunnarsson, Eva-Britt Persson, Siv Danielsson, Elsie Svensson, Åke Ryberg, Raymond Svensson, Knut Ericsson, Åke Karlsson.


Klass 1-2 läsåret 1952-53
Lärare: Dagny Karlsson


Bakre raden från vänster: Rune Andersson, Bengt Karlsson, Evy Mattsson, Mariana Gunnarsson

Främre raden från vänster: Kjell Svensson, Sven Björnsson, Lars Ivar Hansson, Bengt Svensson,
Rosita Svensson, Ann-Christin Nilsson


Skrubbeboda skola klass 3-6, läsåret 1952-53
Lärare: Erik B Karlsson

Bakre raden från vänster: Inge Danielsson, Mörkamåla, Ingemar Persson, Månasken, Åke Karlsson, Hemsjöhult, Berth Olsson, Hallandsboda, Maj-Lis Larsson, Månasken, Birgitta Hansson, Baggemåla, Stina Simonsson, Härnäs, Marita Thomasson, Månasken, Solveig Bergström, Hallandsboda.

Andra raden: Gun Nilsson, Hemsjöhult, Birgitta Nilsson, Hemsjöhult, Berit Svensson, Mörkamåla, Monica Arnoldsson, Baggemåla, Anita Arnoldsson, Baggemåla, Mona Olsson, Hallandsboda, Ingegerd Bergström, Hallandsboda, Birgitta Andersson, Härnäs, Barbro Andersson, Härnäs.

Främre raden: Alf Svensson, Skrubbeboda, Roland Svensson, Härnäs, Thom Rudolfsson, Härnäs, Stig Mattsson, Skrubbeboda.


Skrubbeboda skola klass 1-2 läsår 1965-66
Lärare: Dagny Karlsson.

Bakre raden från vänster: Eva-Lott Svensson, Charlotta Claesson, Ann-Kristin Bengtsson, Lisbeth Persson, Stina Carlsson, Evelyn Hellström, Ingrid Svensson.

Främre raden från vänster: Sven-Erik Theandersson, Johnny Svensson, Ingemar Olsson.