Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips till Margareta Skogsgårdh

Slagesnäs skola

Slagesnäs skola, omkring år 1900
Lärare: Elisabeth Clausen


Bakre raden från vänster: Viktor Tomasson, Sven-Johan Persson, Augusta Olsson, Emmy Eriksson-Jönsson, Gerda Karlsson-Nilsson, Emma Skenberg, Ivar Hansson, Martin Olsson, Bernhard Svensson, Adolf Svensson-Duktig, Karl Andersson, Alma Månsson-Olsson, Olga Bohlin-Bergdahl, Anna Olsson, Annie Sjöholm, Anna Svensson.

Främre raden från vänster: Ester Bohlin-Gustavsson, Frida Svensson, folkskollärarinna Elisabeth Clausen, Hulda Persson, Augusta Persson, Hilma Jonsson-Eriksson, Frida Karlsson, Natalia Olsson, Albert Karlsson, Erik Håkansson.


Klass 1-6 läsåret 1945-46
Lärare: Hilma och Theodor Melander


Bakre raden: Stig Svensson, Lennart Johnsson, Anna-Britta Alvarsson, Else-Britt Svensson

Andra raden: Göte Viberg, Nils Svensson, Arne Karlsson, Maja Nilsson, Ida Södergren, Signe Alvarsson,
Inga-Britt Olsson, Ann-Mari Olsson, Greta Svensson, Elsa Persson, Maj-Britt Jönsson, John Johnsson, Stig Allan Jönsson

Främre raden: Inga-Lill Blomqvist, Vivan Jönsson, Sonja Viberg, Yvonne Jönsson, Berit Bengtsson,
Kent Bengtsson, Kjell Gummesson, Rune Aronsson, Göran Olsson, Helge Bengtsson, Erik Eriksson

*Erik Aronsson och Karin Inga-Britt Svensson saknas på fotot


Slagesnäs skola klass 1-2, 1951
Lärare: Hilma Melander

Bakre raden från vänster: Åke Karlsson, Gösta Svensson, Östen Svensson, Björn Jönsson, ?, Börje Lindberg, ?.

Främre raden från vänster: Anita Johnsson, Ann-Marie Blomkvist, Ella-Britt Svensson, Gudrun Johnsson, Karin Olsson, Britt-Marie Olsson, Lisbeth Håkansson, Anne-Maj Bengtsson, Mona Olsson, Gunnel Ericson.


Klass 2 läsåret 1951-52
Lärare: Hilma Melander

Främre raden från vänster: Anita Johnsson-Persson (Vilshult), Karin Olsson-Lövmark (Vilshult), Gudrun Johnsson-Olsson (Isaksmåla), Mona Olsson (Rönås), Lisbet Håkansson-Brynolfsson (Vilshult), Britt-Marie Olsson-Martinsson (Vilshult), Anne-Marie Blomkvist (Rönås), Ulla-Maj Bengtsson-Lindow (Hunshult), Gunnel Ericsson-Olsson (Vilshult) och Ella-Britt Svensson (Byemåla).

Bakre raden från vänster: Lärarinnan Hilma Melander, Gösta Svensson (Slätten), Janne Svensson (Höghult), Åke Karlsson (Kullan), Östen Svensson (Slätten), Börje Lindberg (Vilshult), Helge Viberg (Vilshult), Leif Olsson (Kullan) och Erland Törnqvist (Olofström).

Ej närvarande vid fototillfället: Björn Jönsson-Gurestam (Snöfleboda).


Slagesnäs skola klass 7, 1955-56.
Lärare: Torild Nilsson

Bakre raden från vänster: Gerhard Askblom, Kåraboda, Sven-Olof Fredriksson, Snöfleboda, Bengt Bengtsson, Rönås, Svenning Bengtsson, Skälmershult, Bruno Karlsson, Vilshult, Bertil Ekström, Vilshult, Nils-Olof Dahlqvist, Vilshult, Börje Jönsson, Björkefall, Arne Persson, Slätten, Per Johansson, Dalanshult, Stig Lennartsson, Farabol, Åke Håkansson, Farabol, Yngve Olsson, Vilshult, Bertil Nilsson, Dalanshult.

Främre raden: Karin Svensson, Vilshult, Marianne Olsson, Slätten, Birgit Persson, Vilshult, Marita Olsson, Slagesnäs, Birgitta Gustavsson, Väghult, Irene Persson, Björkefall, Aina Svensson, Rönås, Ingrid Jönsson, Brännarebygden, Gunvor Olsson, Dalanshult, Margareta Albertsson, Bengtsboda.

Saknas på bilden: Eivor Olsson, Dalanshult, Sven-Erik Svensson, Byemåla och Roy Svensson, Höghult.


Slagesnäs skola klass 7, 1957
Lärare: Hanna Larsson

Från vänster: Uno Lethin, Ulla-Maj Bengtsson, Janne Svensson, Stina Olsson, Laila Klaesson, Ann-Marie Blomkvist, Gunnel Olsson, Karin Olsson, lärare Hanna Larsson, Helge Viberg, Eva Persson, Erik Johnsson, Ingegerd Johansson, Mona Olsson.


Slagesnäs skola klass 3-4,  1958.
Lärarinna: Hanna Larsson

Främre raden från vänster: Sylvia Palm, Birgitta Bengtsson (knästående), Inga Håkansson, Kerstin Eriksson, Barbro Olofsson, Lisbeth Ivarsson, Monika Bengtsson och Ing-Britt Johansson.
Tre knästående flickor till höger: Siv Blomqvist, Britt-Marie Dahl och Ylva Berg.
Tre stående pojkar till vänster: Rune Olsson, Krister Bengtsson och Reid Persson.
Mellanrad pojkar: Bertil Kristoffersson, Roland Hermansson, Conny Jönsson, Bengt Månsson, Anders (Jan) Johansson, Åke Eriksson och Rolf Persson.
Bakre raden från mitten: Lars-Ivar Ericson, Kurt Svensson, lärarinnan Hanna Larsson, Bo Svensson, Ronny Persson och Lars-Jonas Björklund.


Klass 2 läsåret 1959-60
Lärare: Hilma Melander


Bakre raden: Ingvar Persson, Lars Håkansson, Birgitta Månsson, Gunnar Ericson, Anders Henriksson, David Jönsson, Ingemar Ericson, Gert Johansson, Sven Lethin

Främre raden: Solveig Söderlund, Evy Borglund, Lena Thulin, Görel Marne, Ann-Charlott Svensson, Ester Tandrup, Irene Svensson