Vissa elever har inte kunnats identifieras.
Känner ni igen någon av dessa? Skicka då gärna ett tips tillVilshults Skola

Klicka på det årtionde du vill se skolfoton från

 
 

Vilshults skola klass 1,2,3,4, omkring 1920
Lärare: Bengta Carlsson och Lisa Melin

Främre raden från vänster: Anna Andersson, Kullan, Hilma Håkansson, Vilshult, Ester Olofsson, Vilshult, Bernhard Jönsson, Vilshult, Ivar Olsson, Kullan, Ivar Liljekvist, Vilshult, Harry Bohlman, Kullan, Egil Håkansson, Kullan, Anna Bohlman, Kullan, Göta Berg, Vilshult, Sonja Olsson, Vilshult, Sture Olsson, Vilshult, Olof Hansson, Slätten, Edvin Bengtsson, Kullan, Fritjof ?, Vilshult, Ester Jönsson, Vilshult, Rut Nilsson, Kullan, Olof Olsson, Kullan, Karl Ottosson, Vilshult, Bengt Hansson, Slätten, Oskar Persson, Slätten, Nanna Persson, Slätten, Betty Andersson, Slätten, Anette Söderberg, Vilshult, Inez Svensson, Vilshult, Ida Bengtsson, Vilshult.

Bakre raden från vänster: Bertil Persson, Slätten, Bror Gustavsson, Vilshult, Bernt Karlsson, Kullan, Betty Åkesson, Kullan, Gerda Olsson, Vilshult, Artur Berg, Vilshult, Ellen Jönsson, Vilshult, Inez Svensson, Kullan, Valborg Berg, Vilshult, Mimmie Martinson, Kullan, Astrid Åkesson, Möllelycke, Ida Hansson, Slätten, Svea Eriksson, Vilshult, Rut Bengtsson, Kullan, Signe Karlsson, Kullan, Anna Ottosson, Vilshult, Rut Olsson, Vilshult, Ivar Olsson, Kullan.


Vilshults skola klass 5-6, läsåret 1920-21
Lärare: Olof Svensson

Bakre raden fr v: Gustav Oredsson, Kullan, Folke Gustavsson, Kullan, Kaj Eriksson, Vilshult, Bror Bergdahl, Vilshult, Oskar Johansson, Kullan, Ture Johnsson, Vilshult, Edla Håkansson, Kullan, Anna Ericsson, Vilshult, Mina Håkansson, Slätten, läraren Olof Svensson.

Mellanraden fr v: Matilda Bengtsson, Kullan, Rut Johansson, Kullan, Rut Åkesson, Kullan, Klara Karlsson, Kullan, Agda Jönsson, Vilshult, Rut Hansson, Slätten, Hulda Jönsson, Slätten, Olga Alfredsson, Slätten, Rut Nilsson, Kullan, Rut Svensson, Kullan.

Främre raden fr v: Helga Svensson, Kullan, Ester Hansson, Kullan, Jenny Johansson, Kullan, Nanna Åkesson, Vilshult, Gerda Jönsson, Kullan, Ellen Jönsson, Kullan, Betty Liljekvist, Vilshult, Tekla Johansson, Vilshult, Signe Bohlman, Kullan. Den lilla flickan är lärarens dotter Inga.


Vilshults skola klass 3-4, 1923
Lärare: Lisa Melin

Bakre raden från vänster: Hilma Håkansson, Nanna Persson, Ester Olofsson, Anna Johansson, Nanna Jönsson, Annette Söderberg, Ivar Ericson, Harry Bohlman, Gunnar Bengtsson.

Andra raden från vänster: Anna Andersson, Elin Gustafsson, Ruth Nilsson, Betty Andersson, Lydia Karlsson, Göta Berg, Gertrud Oredsson, Anna Bohlman, Ester Jönsson, Bernhard Jönsson, Bengt Hansson.

Främre raden från vänster: Sture Olsson, Olof Hansson, Herbert Hansson, Edvin Bengtsson, Egil Håkansson, Sven Ericson, Erik Johansson, Ivar Liljeqvist.


Vilshults skola klass 1-2, läsåret 1925-26
Lärare: Bengta Karlsson


Främre raden från vänster: Allan Håkansson, Sture Oredsson, Ernst Jardeqvist, Ove Persson.
Bakre raden från vänster: Evy Karlsson, Svea Söderberg, Svea Håkansson, Olga Johansson, Elsa Nilsson, Brita Jönsson.

Vilshults skola klass 3-4, 1926-27
Lärare: Hanna Larsson

Bakre raden från vänster: Gunnar Svensson, Sven Svensson, Ragnar Åkesson, Einar Persson, Erik Olsson, Thure Persson, Folke Hermansson, Einar Jönsson, Bertil Johnsson.

Andra raden från vänster: Gurli Svensson, Göta Bohlman, Ester Karlsson, Ruth Nilsson, Ruth Berg, Runa Persson, Signe Söderberg, Ruth Johansson.

Främre raden från vänster: Ossian Liljeqvist, Erik Svensson, Erik Gustafsson, Bertil Hansson, Torsten Åkesson, Gunda Hansson, Elsa Karlsson, Linnéa Jönsson, Svea Hermansson, Vendla Svensson samt lärarinnan Hanna Larsson.


Vilshults skola klass 5-6 1926
Lärare: Johan Sandros

Bakre raden från vänster: Gerda Hermansson, ?, Elin Nilsson, Göta Berg, ?, Betty Andersson, Nanna Persson, Margit Nilsson.
Mellanraden från vänster: Rut Jönsson, ?, Mimmi Johansson, ?, ?, Ellen Håkansson, Anna Johansson, Karin Svensson, Frida Jönsson, Signe Söderberg.
Främre raden från vänster: Fritjof ?, Sven Hansson, Einar Jönsson, Atle Hansson, Bertil ?, Gunnar Gustafsson, Ivar Ericson, Erik Johansson, Sture Olsson.


Vilshults skola klass 1-2 1927.
Lärare Bengta Karlsson

Bakre raden från vänster: Nanny Jönsson, Nellie Hansson, Hulda Hermansson, Inga Johnsson, Lisa Persson, Rut Håkansson, Ingrid Oredssson.

Andra raden från vänster: Marianne Bergdahl, Maj Eriksson, Lars-Olof Eriksson, Eric Jönsson, Rune Sandin, Edvin Söderberg, Lizzie Bergdahl, Betty Söderberg.

Främre raden från vänster: Rune Svensson, Erik Pontusson (Bohlman), Karl Johansson, Gunnar Olsson, Ivar Johnsson, Kurt Svensson, Torsten Karlsson, Harry Gustavsson.


Vilshults skola klass 3-4, läsåret 1927-28
Lärare Hanna Larsson


Främre raden från vänster: Bertil Persson, Arvid Johansson, Sture Oredsson, Ove Persson, Ernst Jardeqvist, Gösta Svensson.
Mellanraden från vänster: Svea Håkansson, Greta Persson, Allan Håkansson, Evy Karlsson, Elsa Nilsson.
Bakre raden från vänster: Svea Söderberg, Olga Johansson, Elsa Vestesson, Gerda Jönsson, Brita Jönsson.